Fourth Regional Forum on Ending Violence against Women në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

24/11/2022

Fourth Regional Forum on Ending Violence against Women në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi

Fourth Regional Forum on Ending Violence against Women, i titulluar ndryshe “Integrated Policies, Inclusive Partnerships,” do të fillojë më 29 nëntor. Duke përfituar nga vrulli dhe përparimi i pesë viteve të fundit, do të krijojë kushtet për arritjet e vazhdueshme drejt dhënies fund të dhunës ndaj grave në rajon. Evenimenti është organizuar nga UN Women në bashkëpunim  me Këshillin e Evropës, Bashkimin Evropian dhe strukturat kombëtare të grave në Ballkanin Perëndimor.

 

Regional Forum është mekanizmi i vetëm i zakonshëm që mbledh grupet thelbësore të interesit në Ballkanin Perëndimor për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave (VAW). Forumi i këtij viti do të trajtojë probleme të lidhura me vendosjen e vëzhgimit të femicidit – mekanizma për monitorimin e femicidit – në nivel kombëtar dhe rajonal,  duke përfshirë edhe ekzaminimin e strategjive dhe sfidave të atyre që janë vendosur në vende të tjera në Evropë apo kudo në botë. Evenimenti, gjithashtu do të përqendrohet te fuqizimi i aleancave, rrjeteve dhe platformave në nivel rajonal dhe lokal, përparimi i bashkëpunimit ndërmjet organizatave të grave dhe ofruesve të kujdesit shëndetësor, si dhe ekzaminimi i sfidave dhe mundësive në forcimin e mekanizmave të referimit  në nivele lokale dhe kombëtare.

 

Regional Forum do të përfshijë një kombinim të seancave plenare dhe punës në grup në zonat tematike të lartpërmendura për të mundësuar diskutime të thella. Ekspertët nga rajoni dhe përtej tij do të paraqesin analiza të bazuara te faktet dhe do të udhëheqin diskutime, në mënyrë që të bien dakord për metodat dhe qëndrimet e mbajtura ndaj ndërhyrjeve të zbatimit drejt dhënies fund të VAW-së në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi.

Read more

Fotografia: RCC

Burimi: RCC

 

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.