ЕУ објавува повик за предлози за зајакнување на граѓанското општество во Србија News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

25/07/2022

ЕУ објавува повик за предлози за зајакнување на граѓанското општество во Србија

Делегацијата на ЕУ во Србија објави нов повик за предлози за организациите на граѓанското општество. Повикот за повици, финансиран од ЕУ, е во вредност од 4,8 милиони долари и има за цел зајакнување на граѓанското општество во Србија за активно учество во донесувањето одлуки преку стимулирање и овозможување средина за граѓанското општество; зајакнувајќи го, на овој начин, интегративниот процес на Србија кон ЕУ.

 

Овој повик особено ќе го зацврсти целокупниот капацитет на граѓанското општество преку Националниот центар за ресурси на ЕУ. Ќе ги зголеми, исто така, и капацитетите на масовните и неформални здруженија за застапување и следење на реформите на интегративниот процес на Србија во ЕУ; и тоа преку флексибилна финансиска поддршка за организациите на граѓанското општество и неформалните здруженија. Ќе се фокусира на зацврстување на неразвиените организации на граѓанското општество во специфични сектори и ќе ја придружи трансформацијата на неформалните здруженија во организирани организации на граѓанското општество.

 

Емануеле Жиофре, амбасадор на ЕУ во Србија, изјави: „Демократијата е посилна кога граѓанското општество е силно и способно да ги зајакне транспарентноста и одговорноста на јавните власти; промовирајќи активен ангажман на граѓаните во нивните заедници за инклузивни и партиципативни процеси. Горд сум што ЕУ ќе продолжи да го поддржува граѓанското општество во Србија и ќе придонесе истото да биде поефикасно и поодржливо. Силно граѓанско општество е неопходен дел од секој демократски систем и би требало да биде признаено и третирано како такво од сите чинители; вклучително и државните институции.“

 

Следејќи рамномерен пораст од долгорочен аспект, годишниот придонес на ЕУ ќе достигне 5,5 милиони евра; достигнувајќи целосен придонес на ЕУ за граѓанското општество во Србија во износ од 17 милиони евра во период од три години. Оваа помош ќе биде обезбедена преку мешавина од финансиски модалитети наменети за одговарање на конкретните потреби на различните видови организации на граѓанско општество од аспект на големина, ниво на капацитет и географско присуство.

 

Исто така, ќе има и континуиран досег до помалите организации, особено преку финансиска поддршка за развој на организациите на граѓанското општество, трети страни и флексибилни механизми за поддршка.

Прочитај повеќе

Извор: EU Delegation to Serbia

Извор на фотографии: EU Delegation to Serbia

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.