EU raspisala tender za osnaživanje civilnog društva u Srbiji News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

25/07/2022

EU raspisala tender za osnaživanje civilnog društva u Srbiji

Delegacija EU u Srbiji raspisala je novi konkurs za podnošenje predloga za organizacije civilnog društva. Konkurs za podnošenje predloga koji finansira EU vrijedan je 4,8 miliona eura i usmjeren je ka osnaživanju civilnog društva u Srbiji da aktivno učestvuje u donošenju odluka daljim podsticanjem i stvaranjem povoljnog okruženja za civilno društvo, čime se ojačava proces integracije Srbije u EU.

 

Konkretno, ovaj konkurs će dodatno ojačati ukupne kapacitete civilnog društva putem Nacionalnog resursnog centra EU. Takođe će se povećati kapaciteti lokalnih i neformalnih grupa za zagovaranje i praćenje reformi i procesa integracije Srbije u EU kroz fleksibilnu finansijsku podršku organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama u razvoju. Usmjeriće se na jačanje nedovoljno razvijenog civilnog društva u određenim sektorima i na pomoć u transformaciji neformalnih grupa u organizovane OCD.

 

Emanuele Žiofre, ambasador EU u Srbiji, rekao je: „Demokratija je jača kada je civilno društvo jako i sposobno da ojača transparentnost i odgovornost vlasti; i promoviše aktivno angažovanje građana unutar njihovih zajednica za inkluzivne i participativne procese. Izuzetno sam ponosan što će EU nastaviti da podržava srpsko civilno društvo i da doprinosi njegovoj efikasnosti i održivosti. Osnaženo civilno društvo je ključna komponenta svakog demokratskog sistema i svi akteri, uključujući i državne institucije, treba da ga prepoznaju i tretiraju kao takvo.“

 

Nadovezujući se na stalno povećanje u dugoročnom periodu, godišnji doprinos EU dostići će 5,5 miliona eura, što predstavlja ukupan doprinos civilnom društvu u Srbiji od 17 miliona eura u trogodišnjem periodu. Ova pomoć će se pružati kroz kombinaciju modaliteta finansiranja, kako bi se odgovorilo na specifične potrebe različitih vrsta OCD-a u pogledu veličine, nivoa kapaciteta i geografskog prisustva.

 

Biće nastavljen kontakt sa manjim organizacijama, posebno kroz finansijsku podršku  organizacijama civilnog društva u razvoju i trećim stranama i fleksibilnim mehanizmima podrške.

Saznajte više

Izvor: EU Delegation to Serbia

Fotografija: EU Delegation to Serbia

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.