EU objavila poziv za prilaganje prijedloga za osnaživanje civilnog društva u Srbiji News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o događajima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

25/07/2022

EU objavila poziv za prilaganje prijedloga za osnaživanje civilnog društva u Srbiji

Delegacija EU u Srbiji objavila je novi poziv za podnošenje prijedloga za organizacije civilnog društva. Poziv za dostavljanje predloga koji finansira EU vredan je 4,8 miliona eura i ima za cilj da osnaži civilno društvo u Srbiji daljim stimulisanjem povoljnog okruženja za, da bi civilno društvo moglo aktivno da učestvuje u donošenju odluka, čime se jača proces evropske integracije Srbije.

 

Konkretno, ovaj poziv će dodatno ojačati ukupne kapacitete civilnog društva putem Nacionalnog resursnog centra EU. Takođe će povećati kapacitete pokreta građana i neformalnih grupa za zagovaranje i praćenje reformi i procesa evropskih integracija Srbije kroz fleksibilnu finansijsku podršku organizacijama civilnog društva (OCD) i neformalnim grupama u razvoju. To će fokus staviti na jačanje nerazvijenog civilnog društva u određenim sektorima i pomoći transformaciji neformalnih grupa u organizovane OCD.

 

Emanuele Giaufret, ambasador EU u Srbiji, rekao je: „Demokratija je jača kada je civilno društvo snažno i sposobno da ojača transparentnost i odgovornost javnih vlasti; te promoviše aktivno angažovanje građana unutar njihovih zajednica za inkluzivne i participativne procese. Veoma sam ponosan što će EU nastaviti da podržava srpsko civilno društvo i doprinosi da ono bude efikasnije i održivije. Osnaženo civilno društvo ključna je komponenta svakog demokratskog sistema i kao takvo bi ga trebali prepoznati i tretirati svi akteri, uključujući državne institucije.”

 

Nakon stabilnog dugoročnog povećanja, godišnji doprinos EU će dostići 5,5 miliona evra, što će dovesti ukupan doprinos EU civilnom društvu u Srbiji na 17 miliona eura tokom trogodišnjeg perioda. Ova pomoć će se pružati kroz kombinaciju modaliteta finansiranja kako bi se odgovorilo na specifične potrebe različitih tipova OCD-a u smislu veličine, nivoa kapaciteta i geografske prisutnosti.

 

Nastojanje da se dopre do manjih organizacija će se nastaviti, posebno kroz finansijsku podršku organizacijama civilnog društva u razvoju, nezavisnim organizacijama i fleksibilnim mehanizmima podrške.

Pročitajte više na ovu temu

Izvor: EU Delegation to Serbia

Fotografija: EU Delegation to Serbia

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.