ЕУ финансира техничка помош за проектот за управување со отпадни води во Драч, Албанија News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

30/06/2022

ЕУ финансира техничка помош за проектот за управување со отпадни води во Драч, Албанија

Техничката помош на Инвестициската рамка Западен Балкан (The Western Balkans Investment Framework (WBIF)) за проектот за управување со отпадни води во Драч, Албанија, беше објавена на 25. мај, во Тирана, во присуство на главните чинители; вклучително и Јавната услуга за водовод и канализација, Националната агенција за водовод и канализација и инфраструктура за отпад, Државната агенција за стратешко програмирање и придружна координација, Делегацијата на ЕУ во Албанија, како и претставници на „Инвестициската рамка Западен Балкан“, Француската агенција за развој и Инфраструктурниот проект 11 кој ќе го имплементира проектот.

 

Проектот има за цел подобрување на животните и крајбрежно-еколошки услови на 350000 жители во регионот Драч. Истиот, оваа цел ќе ја достигне преку одделување на дождовната вода и канализациската мрежа во регионот, намалување на дождовниот внес во прочистителната станица за максимизирање на волуменот отпадна вода и биолошко оптоварување на постоечката прочистителна станица; користејќи ја со својот максимален капацитет и избегнувајќи заобиколување за време на дожд. Проектот ќе го подобри квалитетот на површинските и подземните води во регионот и Јадранското море, позитивно влијаејќи на биодиверзитетот (адаптацијата на климатската промена) и туризмот (економски развој).

 

Мрежата за собирање отпадна вода во Драч е стара, сочинета од бетонски цевки кои се склони кон инфилтрација, без соодветен наклон и, честопати, претрпуваат блокади. Поголемиот дел од канализациските системи се комбинирани и ја собираат дождовната вода заедно со отпадната вода. Оттука, значаен волумен отпадна вода се влева во морето како резултат на слабата поврзаност, инфилтрацијата на отпадни води и истекувања за време на суво и дождовито време.

 

Преку Инвестициската рамка Западен Балкан, ЕУ обезбедува грант за техничка помош во вредност од 500000 евра. Проценетата инвестициска вредност на проектот за управување со отпадни води во Драч изнесува околу 40 милиони евра и се очекува да биде финансирана преку заем од Француската агенција за развој и локални извори.

Извор: WBIF

Извор на фотографии: WBIF  

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.