EU finansira tehničku pomoć za projekat upravljanja otpadnim vodama u Draču u Albaniji News | WeBalkans

Vesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

30/06/2022

EU finansira tehničku pomoć za projekat upravljanja otpadnim vodama u Draču u Albaniji

Tehnička pomoć Investicionog okvira Zapadnog Balkana (WBIF) za projekat upravljanja otpadnim vodama u Draču pokrenut je 25. maja u Tirani, u prisustvu glavnih zainteresovanih strana, uključujući i komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Drač, Nacionalnu agenciju za vodosnabdevanje i kanalizaciju i infrastrukturu za otpad, Državnu agenciju za strateško planiranje i koordinaciju pomoći, i Delegaciju EU u Albaniji, kao i predstavnike WBIF-a, Francusku agenciju za razvoj (AFD), i infrastrukturni projekat Objekat 11, koji će sprovesti projekat.

 

Cilj projekta je da se poboljšaju uslovi života i primorske životne sredine 350.000 stanovnika u dračkom regionu. Projekat će ovaj cilj postići odvajanjem atmosferske i kanalizacione mreže u regionu, smanjenjem priliva atmosferskih voda u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda kako bi se maksimalno povećala količina kanalizacione vode i biološko opterećenje postojećeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, korišćenjem istog u maksimalnom kapacitetu, i izbegavanjem direktnog ispuštanja tokom padavina. Ovaj infrastrukturni poduhvat poboljšaće kvalitet površinskih i podzemnih voda u regionu i Jadranskom moru, čime će pozitivno uticati na biodiverzitet (prilagođavanje klimatskim promenama) i turizam (ekonomski razvoj).

 

Kanalizaciona mreža u Draču je stara, napravljena od betonskih cevovoda koji su skloni infiltraciji, bez odgovarajućeg nagiba i podložna je zapušavanju. Većina kanalizacionih sistema je kombinovana i prikuplja otpadne vode zajedno sa kišnicom. Značajne količine otpadnih voda otiču u more usled loše povezanosti, infiltracije otpadnih voda i prelivanja tokom suvog i kišnog vremena.

 

Evropska unija je putem WBIF-a obezbedila bespovratnu tehničku pomoć u iznosu od 500.000 evra. Procenjeni ukupni investicioni troškovi Projekta upravljanja otpadnim vodama u Draču iznose oko 40 miliona evra i planirano je da se finansiraju putem kredita AFD-a i iz lokalnih izvora.

Izvor: WBIF

Fotografija: WBIF

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.