Инвестициите на „EIB Global“ во Западен Балкан во 2022 година достигнаа 824 милиони евра, надополнети со 11,2 милиони евра во форма на грантови News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

1/03/2023

Инвестициите на „EIB Global“ во Западен Балкан во 2022 година достигнаа 824 милиони евра, надополнети со 11,2 милиони евра во форма на грантови

Банката на ЕУ, преку својот орган посветен на активности надвор од ЕУ – „EIB Global“, инвестираше 824 милиони евра ширум Западен Балкан во 2022 година за забрзување на одржлива поврзаност, чиста околина, зелена транзиција, дигитализација и раст на приватниот сектор. Овие проекти придонесуваат за спроведување на Економскиот и инвестициски план на ЕУ за регионот и иницијативата на ЕУ – „Global Gateway“. Дополнително, банката мобилизираше 11,2 милиони евра во грантови за иницирање одржлив, урбан развој, енергетска ефикасност и проекти за обновлива енергија. Најголемиот дел нови потписи беше во доменот на одржлив, безбеден и ефикасен транспорт преку железнички и водни патишта; во висина од 75 % од вкупното позајмување минатата година, проследено од инвестиции во малите бизниси, заштита на животната средина и дигитализација.

 

Како еден од главните чинители на Инвестициската рамка Западен Балкан, „EIB Global“ развива и имплементира инвестиции во тесна соработка со Европската комисија, меѓународни финансиски институции и економии од Западен Балкан. Ваквиот пристап ја максимизира употребата на финансии достапни за потребните инвестиции. Банката на ЕУ дизајнираше и иновативни финансиски инструменти; вклучително и мешавина од заеми, гаранции и грантови, во рамки на Европскиот фонд за одржлив развој + (European Fund for Sustainable Development Plus (EFSD+)), за поддршка на општините, производителите на енергија, корпорациите, малите бизниси и комерцијални банки за инвестиции во секторите на енергија, поврзаност и дигиталниот сектор.

Read more

Извор: EIB

Извор на фотографии: EIB

 

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.