EIB Global investicije dostigle 824 miliona eura na Zapadnom Balkanu 2022. godine, dopunjene sa 11,2 miliona eura u grantovima News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o događajima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

1/03/2023

EIB Global investicije dostigle 824 miliona eura na Zapadnom Balkanu 2022. godine, dopunjene sa 11,2 miliona eura u grantovima

EU banka, preko svog ogranka koji se bavi aktivnostima izvan Evropske unije – EIGB Global – investirala je 824 miliona eura širom Zapadnog Balkana 2022. godine kako bi ubrzala održivu povezanost, čistu životnu sredinu, zelenu tranziciju, digitalizaciju i rast privatnog sektora. Ovi projekti doprinose pokretanju Ekonomskog i investicionog plana EU za regiju i EU inicijative Global Gateway. Pored toga, banka je mobilisala 11,2 milona eura grantova za pokretanje projekata održivog, urbanog razvoja, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Ogroman dio novih potpisa dodijeljen je održivijim, sigurnijim i efikasnijim projektima prevoza željeznicom i plovnim putevima, što je iznosilo 75% ukupnih kredita u prošloj godini, praćeno ulaganjima u mala preduzeća, zaštitu životne sredine i digitalizaciju.

 

Kao jedan od glavnih aktera Investicionog okvira za Zapadni Balkan (Western Balkans Investment Framework -WBIF), EIB Global razvija i implementira ulaganja u bliskoj saradnji sa Evropskom komisijom, međunarodnim finansijskim institucijama i privredama Zapadnog Balkana. Ovaj pristup Tima Evropa  maksimizira upotrebu finansija dostupnih za preko potrebna ulaganja. Banka EU takođe je dizajnirala inovativne finansijske instrumente, uključujući kombinaciju kredita, garancija, savjetovanja i grantova, u okviru European Fund for Sustainable Development Plus (EFSD+), kako bi podržala opštine, proizvođače energije, preduzeća, mala preduzeća i komercijalne banke sa ulaganjima u sektor energetike, povezivanja i digitalni sektor.

Pročitaj više

Izvor: EIB

Fotografije: EIB

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.