Risi në vlerësimet e sakta të infertilitetit mashkullor | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Risi në vlerësimet e sakta të infertilitetit mashkullor

Një projekt i financuar nga BE-ja po mbështet marketimin e zbulimit të shkencëtarëve në Serbi.

SCROLL DOWN

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), infertiliteti është një problem shëndetësor publik në mbarë botën, dhe po rritet me 10% çdo vit. Barra e subfertilitetit dhe infertilitetit është domethënëse, me gjasë e nenvlerësuar, dhe nuk ka shfaqur rënie gjatë 20 viteve të fundit. Sipas OBSH-së, numri në rritje i rasteve të pashpjegueshme të meshkujve jofertilë në kulmin e moshës riprodhuese, dhe rënia e përqindjes së fertilitetit te meshkujt nën moshën 30 vjeç, sugjerojnë një nevojë të ngutshme për diagnozë të saktë. Tani, ekipi i shkencëtarëve Mito-REBELS nga Universiteti i Novi Sadit ka gjetur një zgjidhje të realizueshme për këtë problematikë mbarëbotërore.

 “Përmes këtij projekti kemi gjetur një qasje krejtësisht të re për vlerësimin e infertilitetit dhe subfertilitetit te meshkujt.”

Profesore Silvana Andrić, Universiteti i Novi Sadit

Profesore Silvana Andrić është lektore në Fakultetin e Shkencave të Universitetit të Novi Sadit. Ajo ka kryer PhD-në në endokrinologjinë riprodhuese të meshkujve, si dhe ka ndjekur një trajnim pas doktoraturës rreth sinjalizimit qelizor në lidhje me endokrinologjinë riprodhuese. Ka 30 vite përvojë në hulumtimet lidhur me biologjinë riprodhuese të meshkujve, si dhe 20 vite përvojë në mësimdhënie rreth biologjisë riprodhuese dhe sinjalizimit qelizor. Vite më parë, së bashku me ekipin Mito-REBELS, ajo filloi rrugëtimin ambicioz drejt gjetjes së një zgjidhjeje për problemin e infertilitetit mashkullor, e cila është risiprurëse dhe mbështetet në marrëdhënien e mitokondrisë dhe funksionalitetit të spermës.

Profesorja Andrić shpjegon se marrëdhënia e ngushtë midis mitokondrisë dhe funksionalitetit të spermës ishte e dukshme, por për fat të keq, nuk ishte shfrytëzuar në praktikën klinike. Ekipi i saj punoi mbi propozimin duke përdorur së pari modele kafshësh dhe më pas mostra njerëzore, që shfaqën rezultate të mira në procedurat e rregullta testuese, por janë infertilë. “Përmes këtij projekti kemi gjetur një qasje krejtësisht të re për vlerësimin e infertilitetit dhe subfertilitetit te meshkujt.” – shprehet ajo.

Profesorja Andrić përshkruan se si shpikja e tyre mbështetet në një qasje molekulare, një teknologji e bazuar në testin e Reaksionit Zinxhir të Polimerazës (PCR), i cili përdoret rregullisht për diagnostikim, duke përfshirë edhe COVID-19. Për këtë arsye, atyre nuk iu duhet të krijojnë teknologji të re për ta zbatuar zgjidhjen e tyre.

 “Mbështetja që kemi marrë nga Projekti EU4TECH ishte kyçe dhe e jashtëzakonshme.”

Profesore Silvana Andrić, Universiteti i Novi Sadit

Pavarësisht suksesit të tyre shkencor, profesores dhe ekipit të saj iu desh të bënin punë shtesë, jashtë fushës së tyre profesionale, për ta sjellë këtë risi në jetë. Kjo punë përfshinte strategjinë e marketimit, vendosjen e markës tregtare, si dhe dokumentet në lidhje me prototipin. Në këtë rast, ata përfituan mbështetje nga projekti EU4TECH. Tani, profesorja Andrić dhe ekipi i saj do të arrijnë të marrin fonde shtesë ose të tërheqin investues për ta hedhur produktin në treg. “Mbështetja që kemi marrë nga Projekti EU4TECH ishte kyçe dhe e jashtëzakonshme.” – shprehet profesorja Andrić.

Shpikja pritet të hidhet në treg gjatë vitit të ardhshëm. Profesorja Andrić shprehet se është e interesuar që ta mbajë shpikjen pjesë të Universitetit, duke krijuar një nënprodukt që do t’i japë mundësinë ekipit Mito-REBELS dhe studentëve që të rriten dhe të zhvillojnë shpikje të tjera të rëndësishme.

Lidhur me projektin

EU4TECH Proof of Concept (PoC) Western Balkansishte një Instrument dy-vjeçar shumëkombësh për projektin e Para-Aderimit (IPA), i financuar nga BE-ja nëpërmjetWestern Balkans Enterprise dhe Development Innovation Facility (WBEDIF). Projekti mbulonte gjashtë ekonomitë e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Projektet e mbështetura e kishin fillesën tek organizatat e kërkimit publik, start-up-et, dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.

Photo credits: Mito Rebels

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.