Inovacije u tačnim procenama neplodnosti kod muškaraca | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Inovacije u tačnim procenama neplodnosti kod muškaraca

Projekat koji finansira EU podržava naučnike u Srbiji da plasiraju svoja otkrića.

SCROLL DOWN

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), neplodnost je globalni problem javnog zdravlja i svake godine se povećava za 10%. Ukupan teret neplodnosti i subfertiliteta je značajan, verovatno potcenjen i nije pokazao nikakvo smanjenje u poslednjih 20 godina. Prema SZO, sve veći broj neobjašnjivih slučajeva neplodnih muškaraca na vrhuncu reproduktivnog doba i smanjenje stope plodnosti kod muškaraca mlađih od 30 godina, ukazuju na hitnu potrebu za tačnom dijagnozom. Sada je tim naučnika Mito-REBELS sa Univerziteta u Novom Sadu( Mito-REBELS  team of scientists from the University of Novi Sad) pronašao izvodljivo rešenje za rešavanje ovog svetskog problema.

 „Kroz ovaj projekat došli smo do potpuno novog pristupa za procenu neplodnosti ili subfertiliteta kod muškaraca.”

Profesorka Silvana Andrić, Univerzitet u Novom Sadu

Profesorka Silvana Andrić predaje na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima doktorat iz muške reproduktivne endokrinologije i postdoktorsku obuku iz ćelijske signalizacije u vezi sa reproduktivnom endokrinologijom. Sveukupno, ona ima 30 godina iskustva u istraživanjima vezanim za mušku reproduktivnu biologiju i 20 godina iskustva u predavanju kurseva vezanih za reproduktivnu biologiju i ćelijsku signalizaciju. Pre mnogo godina, zajedno sa Mito-REBELS timom, krenula je u ambiciozan zadatak pronalaženja rešenja za sve veći problem muške neplodnosti i došli su do inovativnog rešenja koje se zasniva na odnosu mitohondrija i funkcionalnosti sperme.

Profesorka Andrić objašnjava da je bliska veza između mitohondrija i funkcionalnosti sperme bila jasna, ali nažalost nije eksploatisana u kliničkoj praksi. Njen tim je radio na ovom predlogu u početku koristeći životinjske modele, a kasnije i ljudske uzorke koji su imali dobre rezultate na redovnim procedurama testiranja, ali koji su neplodni. „Kroz ovaj projekat došli smo do potpuno novog pristupa za procenu neplodnosti ili subfertiliteta kod muškaraca“, kaže ona.

Profesorka Andrić opisuje kako je njihov pronalazak zasnovan na molekularnom pristupu, tehnologiji zasnovanoj na testu lančane reakcije polimeraze (PCR) koji se redovno koristi za dijagnostiku, uključujući i COVID-19. Stoga ne moraju da uspostavljaju novu tehnologiju da bi počeli da primenjuju svoje rešenje.

„Podrška koju smo dobili od projekta EU4TECH bila je ključna i ogromna.”

Profesorka Silvana Andrić, Univerzitet u Novom Sadu

I pored naučnog uspeha, profesorka i njen tim morali su da urade dodatni posao kako bi ovu inovaciju zaživeli, a to je bilo van njihovog stručnog dometa. To je uključivalo tržišnu strategiju, trgovačko označavanje i izradu prototipa povezanih dokumenata. Za to su dobili podršku od EU4TECH projekta. Sada će profesorka Andrić i njen tim moći da pribave dodatna sredstva ili investitore za projekat i plasiraju proizvod na tržište. „Podrška koju smo dobili od EU4TECH projekta bila je ključna i ogromna“, kaže profesorka Andrić.

Planirano je da izum bude ponuđen tržištu sledeće godine. Profesorka Andrić kaže da je zainteresovana da ovaj pronalazak ostane u sastavu Univerziteta tako što bi napravio spin-off koji bi timu Mito-REBELS, a što je najvažnije studentima, dao priliku da raste i razvija druge značajne pronalaske.

O projektu

EU4TECH Proof of Concept (PoC) Western Balkans je bio dvogodišnji projekat višedržavnog Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) finansiran od strane EU kroz Fond za inovacije preduzeća i razvoj Zapadnog Balkana (Western Balkans Enterprise and Development Innovation Facility). Projekat je obuhvatio šest ekonomija regiona Zapadnog Balkana. Podržani projekti potiču od javnih istraživačkih organizacija, start-apova i malih i srednjih preduzeća.

Photo credits: Mito Rebels

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.