Shqipëria të përfshihet në hartën e start-up-eve | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Shqipëria të përfshihet në hartën e start-up-eve

Një nismë e rëndësishme, e financuar nga BE-ja ndihmon identifikimin, promovimin dhe rritjen e risisë.

SCROLL DOWN

Arritja më e fundit politike e Shqipërisë – hapja e negociatave për anëtarësimin në BE në vitin 2022 – hap një kapitull të ri për risinë dhe konkurrencën në vend. Me një ekonomi tradicionale, vendi ka pasur një fuqizim të qëndrueshëm që prej kalimit në demokraci tre dekada më parë, por shfaqja e rezultateve të prekshme në zhvillimin e start-up-eve është i rëndësishëm për orientimin e Shqipërisë drejt një ekonomie të qëndrueshme. Duke qenë se Shqipëria konsiderohej të kishte potencial të pashfrytëzuar për start-up-et, Bashkimi Evropian ofroi financim për projektet që përmirësojnë ambientin inovativ dhe krijojnë sipërmarrës të rinj. Nisma “EU for Innovation” sjell praktikat më të mira që ringjallin pjesëmarrësit e ekosistemit, u lehtëson atyre punën e përbashkët dhe mbështet start-upet inovative.

“‘EU for Innovation’ ka shërbyer si gur themeli për ekosistemin.”

Sebastian Berwanger, EU for Innovation

Me fillimin e nismës në vitin 2018, ishte e dukshme që ekzistonin aktivitete sipërmarrëse por ishin të hallakatura dhe nuk e ndihmonin sektorin në tërësi. EU for Innovation siguroi një adresë, ku mund të grumbulloheshin burimet dhe të koordinoheshin aktivitetet.

“‘EU for Innovation’ ka shërbyer si gur themeli për ekosistemin. Ne përmirësuam bashkëpunimin për ekosistemin; krijuam platforma angazhuese dhe theksuam vazhdimisht rëndësinë e konkurrencës ndërmjet palëve të interesit, në mënyrë që ekosistemi të bëhej më konkurruese në përgjithësi,” thotë Sebastian Berwanger nga nisma EU for Innovation

Qeveria e ka shtuar mbështetjen e saj duke filluar procedurat e një ligji për start-up-et, si dhe një skemë granti që do të frymëzojë inovatorët e rinj përgjatë pesë viteve të ardhshëm.

Nisma EU for Innovation mbushi zbrazëtitë lidhur me ekosistemin e Shqipërisë nëpërmjet një procesi të hapur bashkë-krijimi me palët kryesore të interesit. Duke ndërmarrë këtë qasje, nisma udhëhoqi më shumë se 35 projekte nga tetori i vitit 2018 deri në shtator të vitit 2022 dhe radhiti nga afër aktivitetet e saj me palët e interesit, politikëbërësit dhe donatorët e tjerë.

Teknologjia është pjesë thelbësore e zgjidhjeve start-up në Shqipëri, qoftë në TIK, turizëm, bujqësi apo agro-turizëm, e-commerce, arsim, apo shëndet. Një tjetër element pozitiv në grupin e parë të themeluesve që rezultoi nga programi i inkubacionit të multi-universiteteve, është mbizotërimi nga themelueset femra.

AlbaniaTech, faqet e verdha të vendit për start-upet

Ndërmarrja e hapave të parë mund të jetë barrë e konsiderueshme për çdo start-up dhe kjo është arsyeja pse një ekip inovatorësh prezantuan AlbaniaTech, platformë që ofron shkëmbim informacioni, promovim dhe mundësinë për tëlidhur palët e interesit. Krijuar me mbështetjen e EU for Innovation, platforma synon të solidarizojë dhe aktivizojë pjesëmarrësit themelorë të ekosistemit në Shqipëri. “Nganjëherë, mjafton vetëm një copëz e vogël informacioni që të rinjtë të bëhen pjesë e programit, një mundësi për të hapur një biznes,” thotë Prishila Gjoka nga AlbaniaTech-u.

AlbaniaTech-u përdoret falas dhe me bazën e të dhënave prej 170 start-up-esh, është vendi për të identifikuar, promovuar dhe hapur start-up-e në Shqipëri. Platforma është zgjeruar duke bashkëpunuar me një furnizues ndërkombëtar që drejton 50 ekosisteme globalisht, duke e bërë kështu ekosistemin e start-up-eve në Shqipëri të dukshëm për investitorët e huaj dhe në të njëjtën kohë, duke zhvilluar mirëpritjen digjitale (digital welcome) për këdo që dëshiron t’ia fillojë nga e para në Tiranë.

“Platforma jonë mundëson lulëzimin e start-up-eve.“

Prishila Gjoka, AlbaniaTech

Janë hedhur themelet nga ku do të ndërtojnë më tej brezat e ardhshëm: AlbaniaTech është aty për t’u dhënë krahë inovatorëve dhe start-upeve. “Platforma jonë mundëson lulëzimin e start-up-eve. Çdokush që hedh sytë pas do të vërejë se sa është zgjeruar komuniteti që kur e ngritëm nga themelet,“ thotë Gjoka.

Me ndërhyrje serioze si EU for Innovation, Shqipëria po zë një vend në hartën e start-up-eve, ngadalë por me hapa të sigurt. Dinamikat e reja në ambientin inovator shqiptar u nxorën në pah gjatë European Innovation Scoreboard 2022, ku Shqipëria u shqua si “Emerging Innovator” krahas ekonomive të  tjera të Ballkanit Perëndimor.

Lidhur me projektin

Projekti EU for Innovation synon të përmirësojë ambientin inovativ dhe të nxisë krijimin e start-up-eve në Shqipëri nëpërmjet zhvillimit të kapacitetit për risi; lidhjeve të intensifikuara brenda ekosistemit inovator shqiptar; dhe financimit për start-up-et inovative dhe furnizuesit e mbështetjes së risisë. Projekti konsiderohet si projekti më i rëndësishëm për risi dhe ekosistemin e start-upeve në Shqipëri.

Photo credits: EU for Innovation, Albania Tech

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.