Stavljanje Albanije na start-up mapu | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Stavljanje Albanije na start-up mapu

Vodeća inicijativa koju finansira EU pomaže u prepoznavanju, promovisanju i rastu inovacija.

SCROLL DOWN

Nedavna albanska politička prekretnica – početak pristupnih pregovora sa EU u 2022. – otvara novo poglavlje za inovacije i konkurentnost u zemlji. Sa tradicionalnom ekonomijom, zemlja je imala stabilan rast otkako je  prešla na demokratiju prije tri decenije, ali pokazivanje opipljivih rezultata u razvoju start-up-ova važno je za Albaniju da se kreće ka održivoj ekonomiji.

Kako se smatralo da Albanija ima neiskorišten potencijal za start-up-ove, Evropska unija je ponudila finansiranje projekata za poboljšanje inovativnog okruženja i stvaranje novih preduzetnika.  Inicijativa “EU za inovacije” donosi najbolje prakse koje omogućavaju akterima ekosistema da ožive, olakšavaju im zajednički rad i podržavaju inovativne start-up-ove.

“‘EU za inovacije’ je djelovao kao kamen temeljac ekosistema.”

Sebastian Berwanger, EU za inovacije

Kada je inicijativa krenula 2018. godine, bilo je očigledno da postoje preduzetničke aktivnosti ali su bile raspršene i nisu pomagale sektoru u cjelini. EU za inovacije je ponudila adresu na kojoj se mogu udružiti resursi i koordinisati aktivnosti.

“‘EU za inovacije’ je djelovao kao kamen temeljac ekosistema. Poboljšali smo saradnju; kreirali smo platforme za angažovanje i u više navrata stavljali naglasak na značaj konkurencije među zainteresovanim stranama kako bi ekosistem u cjelini postao konkurentniji, “ kaže Sebastian Berwanger iz inicijative EU za inovacije.

Vlada je dala svoju podršku pokretanjem zakona o start-up-ovima, kao i šeme grantova koji će inspirisati nove inovatore u narednih pet godina.

Inicijative EU za inovacije je popunila praznine u albanskom ekosistemu kroz otvoreni proces zajedničkog stvaranja sa ključnim zainteresovanim stranama. Koristeći ovaj pristup, inicijativa je pokrenula više od 35 projekata od oktobra 2018. do septembra 2022.godine i usko uskladila svoje aktivnosti sa zainteresovanim stranama, kreatorima politika i drugim donatorima.

Tehnologija je sastavni dio start-up rješenja u Albaniji, bilo da je riječ o IKT-u, turizmu, poljoprivredi ili agroturizmu, e-trgovini, obrazovanju ili zdravstvu. Još jedan pozitivan obrazac u prvoj grupi osnivača koji je rezultat multi univerzitetskog inkubacionog programa, je dominacija žena osnivačica.

AlbaniaTech, žute stranice za start-up u zemlji

Poduzimanje prvih koraka može biti opterećenje za svaki start-up, i zato je tim inovatora uveo AlbaniaTech, platformu koja nudi razmjenu informacija, promociju i priliku za povezivanje zainteresovanih strana. Izgrađena uz podršku EU za inovacije, platforma ima za cilj da ujedini i aktivira ključne igrače ekosistema u Albaniji.

“Ponekad je samo jedan nedostajući dio informacije koja treba mladim ljudima da budu dio programa, prilika da prerastu u posao,” kaže Prishila Gjoka iz AlbaniaTecha.

AlbaniaTech je besplatan za upotrebu i sa svojom bazom podataka od 170 start-up-a, to je mjesto za identifikaciju, promociju i rast start-up-ova u Albaniji. Platforma je narasla u saradnji sa međunarodnim dobavljačem koji hostuje 50 ekosistema, širom svijeta, što čini start-up ekosistem Albanije vidljivim za strane ulagače, dok istovremeno razvija digitalnu dobrodošlicu (digital welcome) za sve koji žele da počnu iznova u Tirani.

“Naša platforma omogućava procvat star-up-a.“

Prishila Gjoka, AlbaniaTech

Postavljeni su temelji za naredne generacije na kojima će se graditi: AlbaniaTech je tu da da krila inovatorima i početnicima. “Naša platforma omogućava procvat startapa. Svako ko se osvrne unazad vidjeće kako je zajednica narasla od početka do danas“, kaže Gjoka.

Sa ozbiljnim intervencijama kao što su EU za inovacije, Albanija je polako ali sigurno zaradila svoje mjesto na mapi start-up nacija. Nova dinamika u albanskom inovacionom okruženju je istaknuta na European Innovation Scoreboard 2022 na kojem je je Albanija zabilježena kao inovator u nastajanju zajedno sa drugim ekonomijama Zapadnog Balkana.

O projektu

Projekt EU za inovacije nastoji poboljšati inovativno okruženje i podstaći stvaranje novih preduzeća u Albaniji kroz razvoj kapaciteta za inovacije; intenzivirane veze unutar albanskog ekosistema inovacija; i finansiranje za inovativna start-up preduzeća i pružaoce podrške inovacijama. Projekat se smatra vodećim projektom za inovacije i start-up ekosistem u Albaniji.

Photo credits: EU for Innovation, Albania Tech

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.