Pozicioniranje Albanije na start-up mapi | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Pozicioniranje Albanije na start-up mapi

Vodeća inicijativa koju finansira EU pomaže u identifikaciji, promovisanju i rastu inovacija.

SCROLL DOWN

Nedavna politička prekretnica Albanije – početak pristupnih pregovora sa EU 2022. – otvara novo poglavlje za inovacije i konkurentnost u zemlji. Sa tradicionalnom ekonomijom, zemlja je imala stabilan rast od prelaska na demokratiju prije tri decenije, ali je pokazivanje konkretnih rezultata u razvoju start-up-ova važno za Albaniju da se kreće ka održivoj ekonomiji.

Pošto se smatralo da Albanija ima neiskorišćen potencijal za start-ap, Evropska unija je ponudila finansiranje projekata za unaprjeđenje inovativnog okruženja i stvaranje novih preduzetnika. Inicijativa „EU za inovacije“ donosi najbolje prakse koje omogućavaju akterima ekosistema da ožive, olakšavaju im zajednički rad i podržavaju inovativne start-up-ove.

„EU za inovacije“ je djelovala kao kamen temeljac ekosistema.

Sebastijan Bervanger, EU za inovacije

Kada je inicijativa krenula još 2018. godine, bilo je očigledno da postoje preduzetničke aktivnosti, ali da su one rasute i ne pomažu sektoru u cjelini. EU za inovacije ponudila je adresu na kojoj bi se resursi mogli da se udruže i aktivnosti koordiniraju.

„EU za inovacije“ je djelovala kao kamen temeljac ekosistema. Poboljšali smo saradnju u ekosistemu; kreirali smo platforme za angažovanje i u više navrata stavljali naglasak na važnost konkurencije između zainteresovanih strana kako bi ekosistem u cjelini postao konkurentniji“, kaže Sebastijan Bervanger iz inicijative EU za inovacije.

Vlada je dodala njihovu podršku pokretanjem zakona o start-ap-ovima, kao i šemom grantova koja će inspirisati nove inovatore u narednih pet godina.

Inicijativa EU za inovacije popunila je praznine u albanskom ekosistemu kroz otvoreni proces zajedničkog stvaranja sa ključnim akterima. Uzimajući ovaj pristup, inicijativa je pilotirala više od 35 projekata od oktobra 2018. do septembra 2022. i blisko je uskladila svoje aktivnosti sa zainteresovanim stranama, kreatorima politike i drugim donatorima.

Tehnologija je sastavni dio start-up rješenja u Albaniji, bilo da se radi o IKT, turizmu, poljoprivredi ili agroturizmu, e-trgovini, obrazovanju ili zdravstvu. Još jedan pozitivan obrazac u prvoj kohorti osnivača koji je rezultat višeuniverzitetskog inkubacionog programa je što je dominantan broj žena osnivača.

AlbaniaTech, žute strane zemlje za start-up

Pravljenje prvih koraka može biti opterećenje za svaki start-up i zato je tim inovatora uveo AlbaniaTech, platformu koja nudi razmjenu informacija, promociju i priliku za povezivanje zainteresovanih strana. Izgrađena uz podršku EU za inovacije, platforma ima za cilj da ujedini i aktivira ključne igrače ekosistema u Albaniji.

„Ponekad je samo jedna informacija koja nedostaje da mladi ljudi budu dio programa, prilika da prerastu u posao“, kaže Prishila Gjoka iz AlbaniaTech-a.

AlbaniaTech je besplatan za korišćenje i sa svojom bazom podataka od 170 novoosnovanih preduzeća, to je mjesto za identifikaciju, promociju i rast novoosnovanih start-up-ova u Albaniji. Platforma je narasla saradnjom sa međunarodnim provajderom koji ugošćuje 50 ekosistema širom svijeta, čineći tako start-up ekosistem Albanije vidljivim stranim investitorima, a istovremeno razvija digitalnu dobrodošlicu (digital welcome ) za svakoga ko želi da počne iznova u Tirani.

“Naša platforma omogućava start-up-ovima da procvjetaju.“

Prishila Gjoka, AlbaniaTech

Postavljeni su temelji za naredne generacije na kojima će se graditi: AlbaniaTech je tu da da krila inovatorima i početnicima. „Naša platforma omogućava start-up-ovima da procvjetaju. Svako ko se osvrne unazad vidjeće kako je zajednica narasla od onoga gdje smo počeli od nule“, kaže Gjoka.

Uz ozbiljne intervencije kao što je EU za inovacije, Albanija polako ali sigurno zavređuje mjesto na mapi start-up nacija. Nova dinamika u albanskom inovacionom okruženju istaknuta je na Evropskoj tabeli za inovacije 2022, gdje je Albanija istaknuta kao inovator u nastajanju zajedno sa drugim ekonomijama Zapadnog Balkana.

O projektu

Projekat EU za inovacije nastoji da poboljša inovativno okruženje i podstakne stvaranje start-up-ova u Albaniji kroz razvoj kapaciteta za inovacije; intenzivirane veze unutar albanskog inovacionog ekosistema; i finansiranje inovativnih početnika i pružaoca podrške inovacijama. Projekat se smatra vodećim projektom za inovacije i start-up ekosistem u Albaniji.

Photo credits: EU for Innovation, Albania Tech

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.