Fushata Youth Dialogue në Malin e Zi News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

4/05/2022

Fushata Youth Dialogue në Malin e Zi

Fushata Youth Dialogue, që ka filluar kohët e fundit në Mal të Zi, synon të rrisë ndërgjegjësimin për kuptimin dhe rëndësinë e pjesëmarrjes së të rinjve, t’i mundësojë atyre të përfshihen në procesin e marrjes së vendimeve për çështjet që lidhen me ta. Fushata synon ta arrijë këtë përmes bisedimeve të drejtpërdrejta me të rinjtë dhe organizatat që i përfaqësojnë ata. Fokusi është punësimi i të rinjve dhe diskutimi i temave që përbëjnë interes për ta, duke përfshirë garanci për të rinjtë nga EU Economic Investment Plan for the Western Balkans.

 

Është bërë edhe një video me titull “#Say it loud, we hear you”, duke i ftuar të rinjtë të marrin pjesë në dialog, të cilin ata mund ta bëjnë personalisht në qytetin e tyre ose duke plotësuar një pyetësor online.

 

Fushata është mbajtur nga EU Delegation në Mal të Zi, the EU Info Centre, and the Youth Network of Montenegro, si dhe nga ministritë përkatëse: Ministria e Zhvillimit Ekonomik Ministria e Financave dhe Mirëqenies Sociale, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit, Shkencës, Kulturës, Sportit me mbështetjen e Regional Cooperation Council dhe nga një numër i madh organizatash të të rinjëve – The European Youth Card Association, The Montenegrin Association of Political Science Students, the Organisation of Montenegrin Students Abroad, Portal Makanje, Radio Krš, the Student Parliament, The Union of High School Students of Montenegro dhe The Union of Young Entrepreneurs.

Lexoni më shumë

Burimi: EU info centre Montenegro

Fotot nga: EU info centre Montenegro

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.