"YOU HAVE THE RIGHT!" – PROMOVIMI I FUSHATËS SË NDIHMËS JURIDIKE FALAS News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

22/06/2023

“YOU HAVE THE RIGHT!” – PROMOVIMI I FUSHATËS SË NDIHMËS JURIDIKE FALAS

Promovimi i fushatës së ndihmës juridike falas në Serbi, e titulluar “You have the right!” iu shpalos mediave vendore dhe publikut në Niš. Fushata është pjesë e aktiviteteve të projektit “Facility Supporting Rule of Law in Serbia,” e bashkëfinancuar nga BE-ja dhe German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) dhe e zbatuar nga GIZ. Ajo është lançuar dhe zhvilluar në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Administratës Publike dhe Vetëqeverisjes Vendore të Republikës së Serbisë. Fushata synon të ndërgjegjësojë për mekanizmin e ndihmës juridike falas.

 

Ligji për Ndihmën Juridike Falas u miratua në vitin 2019 me objektivin për të garantuar aksesin në drejtësi dhe mbrojtje ligjore për çdo individ; edhe për individët më të cenueshëm. Pavarësisht ngritjes së sistemit të ndihmës juridike falas në fund të vitit 2019, mungon ende ndërgjegjësimi mes qytetarëve për të drejtën e tyre për ndihmë juridike falas, si dhe ka mangësi të tjera në zbatimin e ligjit.

 

Fushata “You have the right!” do të zbatohet në disa faza për një periudhë të zgjatur. Fillimisht do të përqendrohet në njësitë e vetëqeverisjes vendore, ku e drejta për ndihmë juridike falas ushtrohet sipas ligjit. Më pas do të bëhen përpjekje për të përmirësuar kapacitetet nëpërmjet seancave të trajnimit për fushën për nëpunësit përgjegjës për buxhetimin dhe miratimin e zbatimit.

 Read more (Lexoni më shumë)

Fotografitë: EU Delegation Serbia

Burimi: EU Delegation Serbia

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.