"IMATE PRAVO!" – PROMOTIVNA KAMPANJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

22/06/2023

“IMATE PRAVO!” – PROMOTIVNA KAMPANJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Promotivna kampanja besplatne pravne pomoći u Srbiji pod nazivom „Imate pravo!“ predstavljena je lokalnim medijima i javnosti u Nišu. Ova kampanja je dio projektnih aktivnosti „Objekat podrške vladavini prava u Srbiji“, koji sufinansiraju EU i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovodi GIZ. Zajednički je pokrenuta i razvijena u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije. Kampanja ima za cilj podizanje svijesti o mehanizmu besplatne pravne pomoći.

 

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći donijet je 2019. godine sa ciljem da se svakom pojedincu, a posebno najugroženijim građanima, obezbijedi pristup pravdi i pravna zaštita. I pored uspostavljanja sistema besplatne pravne pomoći krajem 2019. godine, i dalje postoji nedostatak svijesti građana o njihovom pravu na besplatnu pravnu pomoć, kao i nekoliko nedostataka u primjeni zakona.

 

“Imate pravo!” kampanja će se sprovoditi u fazama tokom dužeg perioda. Prvenstveno će se fokusirati na jedinice lokalne samouprave u kojima se po zakonu može ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć. Pored toga, biće uloženi napori da se povećaju kapaciteti kroz sesije obuke na terenu za službenike odgovorne za budžetiranje i odobravanje aplikacija.

Saznaj više

Foto: EU Delegation Serbia

Izvor: EU Delegation Serbia

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.