Sarajeva, pjesë e misionit 100 Net Zero Emission Cities: Nisja e koalicionit për projekte më të gjelbra News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

21/12/2022

Sarajeva, pjesë e misionit 100 Net Zero Emission Cities: Nisja e koalicionit për projekte më të gjelbra

Pas përzgjedhjes së Sarajevo Functional Urban Area, si pjesë e misionit 100 Net Zero Emission Cities, Zyra e BE-së në BH dhe në kantonin e Sarajevës ndërmori misionin Net Zero Emission Coalition më 14 dhjetor. Partnerët e Koalicionit u angazhuan në koordinimin e aktiviteteve të tyre dhe orientimin e burimeve drejt projekteve për zero emetim në Sarajevë.

 

Prezantimi i koalicionit, që do të përfaqësojë një ndryshim themelor në mënyrën se si shpenzohen fondet, është një mundësi për ta lidhur financimin me objektivat e një ambienti më të pastër, veçanërisht në zonat e ndotura urbane si Sarajeva.

 

Pas përzgjedhjes së Sarajevo Functional Urban Area ndër “100 cities”, duhet të zhvillohet një Net Zero Action Plan dhjetë vjeçar, duke përfshirë këtu një plan për neutralitetin e klimës që të përfshijë të gjithë sektorët, si energjetikën, godinat, menaxhimin e mbetjeve dhe transportin, së bashku me plane të ngjashme investimi. Te ky proces do të përfshihen qytetarët, organizatat kërkimore dhe sektori privat. Net Zero Emission Coalition do të mblidhet rregullisht për takime praktike pune, që do të jenë një mundësi për të koordinuar aktivitetet dhe për të ndarë me të tjerët praktikat më të mira.

Lexoni më shumë (Read more)

Burimi: EU Delegation to Bosnia and Herzegovina

Fotografia: EU Delegation to Bosnia and Herzegovina

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.