Progresi në projektin më të madh mjedisor të Maqedonisë së Veriut News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

14/03/2022

Progresi në projektin më të madh mjedisor të Maqedonisë së Veriut

Një hap kyç në zbatimin e projektit 136 milionë eurosh të financuar nga BE-ja u bë me njoftimin e hapjes së tenderëve për ndërtimin e projektit më të madh mjedisor të Maqedonisë së Veriut – Impianti i trajtimit të ujërave të zeza në Shkup.

 

Impianti i trajtimit të ujërave të zeza në Shkup është një nga 21 projektet kryesore të përzgjedhura në shkurt për tu financuar nga BE në vitin 2022 përmes Kornizës së Investimeve të Ballkanit Perëndimor. Paketa e investimeve është një hap më tej në zbatimin e Planit Ekonomik dhe Investimeve për Ballkanin Perëndimor 2021-2027 (Economic and Investment Plan for the Western Balkans 2021-2027). Impianti i trajtimit të ujërave të zeza në Shkup është një nga projektet mjedisore të përzgjedhura për financim në kuadër të Flagship 7 – trajtimi i ujërave të zeza në Shkup (Flagship 7 – Waste and Wastewater Management)

 

BE-ja po e financon këtë projekt me një grant investimi prej 70 milionë euro, duke plotësuar një hua prej 35 milionë euro nga European Bank for Reconstruction and Development, një hua prej 30 milionë euro nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe fonde nga donatorët dypalëshe. Ujërat e zeza në Shkup aktualisht derdhen në lumin Vardar pa u trajtuar, projekti pritet të ketë përfitime të konsiderueshme mjedisore dhe shëndetësore për banorët e Shkupit. Ai gjithashtu do të kontribuojë në përputhjen e ligjeve te Maqedonisë së Veriut me ligjet dhe standardet përkatëse të BE-së për mjedisin dhe ujin.

Lexoni më shumë

Burimi: WBIF

Foto nga: WBIF

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.