Bëhet një thirrje e re publike për EU4AGRI-Recovery News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

9/09/2022

Bëhet një thirrje e re publike për EU4AGRI-Recovery

Si pjesë e projektit EU4AGRI-Recovery, të financuar nga BE-ja, është bërë një thirrje publike për grante, me qëllim nxitjen e përmirësimit të efikasitetit të burimeve industriale dhe zinxhirëve të vlerës rrethore në sektorin agro-ushqimor.

 

Nëpërmjet kësaj thirrjeje publike, Bashkimi Evropian do të mbështesë bizneset agro-ushqimore që dëshirojnë ta orientojnë prodhimin e tyre drejt pastërtisë dhe efikasitetit të burimeve nëpërmjet modeleve ekologjike, digjitale dhe rrethore të biznesit, për të arritur bujqësi të qëndrueshme, përdorim të kontrolluar të burimeve natyrale dhe prezantim të praktikave të duhura. Mund të aplikojnë zejtarët, sipërmarrësit privatë, kooperativat dhe ndërmarrjet mikro, të vogla e të mesme, që përpunojnë produkte bujqësore apo prodhojnë produkte primare bujqësore, që janë regjistruar të paktën një vit para datës së kësaj thirrjeje publike.

 

Totali i fondeve në dispozicion për këtë thirrje është 2.8 milion BAM dhe granti për secilin aplikim do të variojë midis 20,000 BAM dhe 80,000 BAM. Kërkohet që aplikantët të bashkë-financojnë 15% të vlerës totale të shpenzimeve të pranueshme të projektit.

 

“Mbështetja e Bashkimit Evropian ndaj Rigjenerimit dhe Ripërtëritjes së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Bosnjë dhe Hercegovinë”, EU4AGRI-Recovery, është një nismë që prej më shumë se dy vitesh e gjysmë synon të ndihmojë Bosnjën dhe Hercegovinën për zbutjen e pasojave ekonomike që ka sjellë pandemia e COVID-19-ës te bizneset agro-ushqimore dhe operatorët e turizmit rural, si dhe të sigurojë vazhdimësinë e proceseve të tyre.

 

Lexoni më shumë (Read more)

Burimi: EU Delegation to Bosnia and Herzegovina

Fotografia: EU Delegation to Bosnia and Herzegovina

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.