Otvoren novi konkurs za EU4AGRI-Recovery News | WeBalkans

Vesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

9/09/2022

Otvoren novi konkurs za EU4AGRI-Recovery

U okviru projekta EU4AGRI-Recovery (oporavak), koji finansira Evropska unija, raspisan je konkurs za bespovratna sredstva za podršku unapređenja efikasnosti industrijskih resursa i kružnih lanaca vrednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

 

Ovim konkursom, Evropska unija će podržati poljoprivredno-prehrambena preduzeća koja žele da usmeravaju svoje poslovanje ka resursno efikasnoj i čistijoj proizvodnji kroz zelene, digitalne i kružne poslovne modele u cilju postizanja održive poljoprivrede, kontrolisanog korišćenja prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi. Mogu se prijaviti zanatlije, privatni preduzetnici, zadruge i mikro, mala i srednja preduzeća koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda ili primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, a koja su registrovana najmanje godinu dana pre dana objavljivanja ovog konkursa.

 

Ukupna raspoloživa sredstva za ovaj poziv iznose 2,8 miliona KM, a grantovi po prijavi kretaće se između 20.000 i 80.000 KM. Kandidati su dužni da sufinansiraju 15% ukupne vrednosti prihvatljivih troškova projekta.

 

„Podrška Evropske unije oporavku i otpornosti poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini“, EU4AGRI-Recovery, je inicijativa koja je više od dve i po godine usmerena ka pružanju podrške Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posledica pandemije koronavirusa na poljoprivredno-prehrambena preduzeća i subjekte u ruralnom turizmu i obezbeđivanju kontinuiteta njihovog poslovanja.

Saznajte više

Izvor: EU Delegation to Bosnia and Herzegovina

Fotografija: EU Delegation to Bosnia and Herzegovina

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.