Projekti EU4AGRI i mbështetur nga BE-ja lançon një thirrje të re publike News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

29/07/2022

Projekti EU4AGRI i mbështetur nga BE-ja lançon një thirrje të re publike

Projekti EU4AGRI i financuar nga BE-ja ka lançuar një thirrje publike për grante për të mbështetur njohjen e standardeve të certifikimit në bujqësi dhe prodhimin ushqimor.

 

Në kuadër të kësaj thirrjeje, Bashkimi Evropian do të mbështesë subjektet e biznesit në sektorin agro-ushqimor në Bosnje dhe Hercegovinë për të njohur standarde të caktuara në operacionet e tyre ose për të siguruar certifikimin e produkteve, shërbimeve ose proceseve të tyre të prodhimit. Thirrja synon përforcimin e industrisë bujqësore dhe ushqimore, përmirësimin e cilësisë, higjienës, gjurmueshmërisë dhe sigurisë ushqimore, rritjen e konkurrencës dhe lehtësimin e aksesit në treg.

 

Thirrja është e hapur për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, artizanët/sipërmarrësit dhe kooperativat e angazhuara në prodhimin dhe/ose përpunimin e produkteve bujqësore për konsumim njerëzor, si dhe shoqatat që mbledhin prodhuesit/procesorët për certifikim grupor.

 

Shuma totale e ofruar nëpërmjet thirrjes është 1 milion BAM, dhe fondet e grantit për aplikim variojnë nga 5,000 BAM në 50,000 BAM, me bashkëfinancim të detyrueshëm për 30% të vlerës totale të kostove të projektit të kualifikuar.

 

Burimi: EU Delegation Bosnia and Herzegovina

Fotot nga: EU Delegation Bosnia and Herzegovina

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.