Donatorët dypalësh të BE-së, EBRD-së dhe WBIF-së financojnë zgjerimin e broadband-it në Serbinë rurale News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

14/12/2022

Donatorët dypalësh të BE-së, EBRD-së dhe WBIF-së financojnë zgjerimin e broadband-it në Serbinë rurale

Projekti Rural Broadband Rollout, i mbështetur nga BE-ja, nisi në vitin 2020 dhe i jep mundësinë Serbisë të zgjerojë rrjetin aktual prej me fibër optike në 300,000 banesa dhe 1500 shkolla/institucione publike, që ndodhen në 1,800 vendbanime të thella në zona rurale, pa akses në një rrjet broadband.

 

Investimet, që do të zbatohen me dy faza, do të krijojnë mundësi të reja ekonomike dhe aftësi për popullatat lokale në rajonet më pak të zhvilluara, nëpërmjet rritjes së aksesit te konektiviteti dhe trajnimi, si dhe do të çojnë përpara përfshirjen e politikës së fokusuar te konkurrenca në sektorin e telekomunikacionit.

 

Faza 1 e projektit po përparon dhe e ka zgjeruar tashmë rrjetin broadband në zonat rurale të Serbisë. Në dhjetor të vitit 2022, nisën punimet për lidhjen e një shkollë vendase në një fshat të Shumadijës (Serbi Qendore), me praninë e Kryeministres serbe, Ana Brnabić-it, Ministrit të Informacionit dhe Telekomunikacionit,  Mihajlo Jovanović-it, ambasadores së BE-së në Serbi, Emanuele Giaufret-it, dhe  Drejtorit të European Bank for Reconstruction and Development për Ballkanin Perëndimor, Matteo Colangeli-t.

 

Investimi mbështetet nga një grant investimi prej 34 milionë eurosh nga BE-ja, një paketë huaje prej 118 milionë eurosh nga ERBD-ja dhe një grant i ndihmës teknike prej 1.7 milionë eurosh nga donatorët dypalësh të WBIF-së.

Lexoni më shumë (Read more)

Burimi: WBIF

Fotografia: WBIF

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.