BE dhe EBRD ndihmojnë SME-të e Bosnjes që të bëhen digjitale News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

30/06/2022

BE dhe EBRD ndihmojnë SME-të e Bosnjes që të bëhen digjitale

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) po i jep një hua prej 5 milionë eurosh ProCredit Bank në Bosnjë dhe Hercegovinë, mbështetur nga grantet e Bashkimit Evropian (BE), në kuadër të programit të lançuar kohët e fundit Go Digital në Bosnjë dhe Hercegovinë. Të ardhurat do të përdoren për të ndihmuar firmat e vogla të investojnë në digjitalizimin e proceseve të biznesit dhe për të përmirësuar produktivitetin, efikasitetin operacional dhe qëndrueshmërinë.

 

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) do të mund të aplikojnë për fonde që të investojnë në hardware dhe software për projekte të transformimit digjital në fushën e komunikimeve digjitale, sigurisë së informacionit dhe IT, menaxhimit digjital të kompanisë dhe proceseve të shërbimeve digjitale të prodhimit. Qëllimi është të nxisë transformimin digjital të NVM-ve dhe t’i bëjë ato më konkurruese në tregjet e BE-së dhe në përputhje me standardet e kërkuara nga direktivat e BE-së.

 

Përveç huave, NVM-të do të përfitojnë nga stimujt e granteve deri në 15% të shumës totale të huasë. Këta stimuj financohen nga Bashkimi Evropian.

 

BE-ja ka siguruar grante prej 9 milionë euro për pagesa stimuluese, shërbime këshilluese dhe asistencë teknike për programin e përbashkët EBRD-BE Go Digital në Bosnje dhe Hercegovinë, ndërsa EBRD-ja ka siguruar 40 milionë euro nga huatë. Programi do të shoqërohet nga aktivitetet e agjencisë gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar, GIZ, i cili do të punojë me qeverinë dhe palët e interesuara për të ndihmuar në ndërtimin e një ekosistemie për digjitalizimin, automatizimin dhe inovacionin në Bosnje dhe Hercegovinë, duke përfshirë qendrat e inovacionit digjital, në përputhje me praktikat më të mira të BE-së.

 

Programi kontribuon drejtpërdrejt në Agjendën digjitale të Komisionit Evropian për Ballkanin Perëndimor, e cila synon të mbështesë tranzicionin e sektorit privat dhe të ndihmojë bizneset të sigurojnë plotësisht përfitimet e transformimit digjital të ekonomisë.

Burimi: EBRD

Fotot nga: EBRD

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.