EU i EBRD pomažu malim i srednjim preduzećima u BiH da se digitalizuju News | WeBalkans

Vesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

30/06/2022

EU i EBRD pomažu malim i srednjim preduzećima u BiH da se digitalizuju

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) daje kredit od 5 miliona evra ProCredit banci u Bosni i Hercegovini, uz podršku bespovratnih sredstava Evropske unije (EU), u okviru nedavno pokrenutog programa Go Digital u Bosni i Hercegovini. Ovaj postupak će biti iskorišćen za pomoć malim preduzećima da ulože u digitalizaciju poslovnih procedura i za unapređivanje produktivnosti, učinkovitosti i otpornosti.

 

Mala i srednja preduzeća (MSP) moći će da apliciraju za sredstva za ulaganje u hardver i softver za projekte digitalne transformacije u oblasti digitalnih komunikacija, informacione i IT bezbednosti, upravljanja digitalnim kompanijama i procesima i uslugama digitalne proizvodnje. Cilj je da se podstakne digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća i da ona postanu konkurentnija na tržištima EU i u skladu sa standardima koje zahtevaju direktive EU.

 

Pored kredita, MSP će imati koristi od podsticaja u vrednosti do 15% od ukupnog iznosa kredita. Te podsticaje finansira EU.

 

EU je obezbedila bespovratna sredstva (grantove) u iznosu od 9 miliona evra za podsticajna plaćanja, savetodavne usluge i programsku tehničku pomoć za zajednički program EBRD-EU Go Digital u Bosni i Hercegovini, dok je EBRD obezbedila kredite u iznosu od 40 miliona evra. Program će biti praćen aktivnostima nemačke agencije za međunarodnu saradnju GIZ, koja će sarađivati sa Vladom i zainteresovanim stranama kako bi pomogla u izgradnji ekosistema za digitalizaciju, automatizaciju i inovacije, uključujući habove za digitalne inovacije, u skladu sa najboljim praksama EU.

 

Novi program Go Digital u Bosni i Hercegovini direktno doprinosi digitalnoj agendi Evropske komisije za Zapadni Balkan, koja ima za cilj da podrži tranziciju privatnog sektora i pomogne preduzećima da u potpunosti obezbede prednosti digitalne transformacije privrede.

Izvor: EBRD

Fotografija: EBRD

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.