EU i EBRD pomažu malim i srednjim bosanskohercegovačkim preduzećima da postanu digitalna News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o događajima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

30/06/2022

EU i EBRD pomažu malim i srednjim bosanskohercegovačkim preduzećima da postanu digitalna

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrava kredit od 5 miliona eura ProCredit banci u Bosni i Hercegovini, uz podršku grantova Evropske unije (EU), u okviru nedavno pokrenutog programa Go Digital u Bosni i Hercegovini. Prihodi će se koristiti za pomoć malim firmama da investiraju u digitalizaciju poslovnih procesa i poboljšaju produktivnost, operativnu efikasnost i otpornost.

 

Mala i srednja preduzeća (SMEs) moći će aplicirati za sredstva za ulaganje u hardver i softver za projekte digitalne transformacije u oblasti digitalnih komunikacija, informatičke i IT sigurnosti, upravljanja digitalnim kompanijama i procesa i usluga digitalne proizvodnje. Cilj je da se podstakne digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća i učini ih se konkurentnijim na tržištima EU i usklađenim sa standardima koje zahtijevaju direktive EU.

 

Pored pozajmica, mala i srednja preduzeća će imati koristi od grant podsticaja u vrijednosti do 15% ukupnog iznosa kredita. Ove podsticaje finansira EU.

 

EU je osigurala grantove od 9 miliona eura za podsticajna plaćanja, savjetodavne usluge i programsku tehničku pomoć za zajednički program EBRD-EU Go Digital u Bosni i Hercegovini, dok je EBRD osigurala 40 miliona eura u kreditima. Program će biti popraćen aktivnostima njemačke agencije za međunarodnu saradnju, GIZ, koja će sa vladom i interesnom grupom pomoći u izgradnji ekosistema za digitalizaciju, automatizaciju i inovacije u Bosni i Hercegovini, uključujući čvorišta za digitalne inovacije, u skladu s najboljim praksama EU.

 

Program direktno doprinosi Digitalnoj agendi Evropske komisije za Zapadni Balkan, koja ima za cilj da podrži tranziciju privatnog sektora i pomogne preduzećima da u potpunosti osiguraju prednosti digitalne transformacije privrede.

Pročitajte više na ovu temu

Izvor: EBRD

Fotografija: EBRD

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.