BIRN-i publikon Raportin e vitit 2022 për Trajtimin e Rasteve të të Drejtave të Punëtorëve në Kosovë nga Gjykatat dhe Inspektorati i Punës News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

27/01/2023

BIRN-i publikon Raportin e vitit 2022 për Trajtimin e Rasteve të të Drejtave të Punëtorëve në Kosovë nga Gjykatat dhe Inspektorati i Punës

Raporti i vitit 2022 zbuloi se çdo muaj, në Kosovë vdes mesatarisht një person në vendin e punës, ndërkohë që vetëm 1.5% e bizneseve i kanë përmbushur detyrimet e tyre për vlerësimin e risqeve në vendet e punës. Edhe pse nuk ka statistika të sakta për numrin e punëtorëve të paregjistruar në Kosovë, të dhënat e Inspektoratit të Punës tregojnë se vetëm gjatë 2021-shit, u gjet se 1,459 punonjës po punonin pa kontrata punësimi, ndërsa 433 punonjës nuk qenë deklaruar në Administratën e Taksave të Kosovës, TAK.

 

Gjetjet e raportit u diskutuan me dy panele, duke përfshirë aktorë të ndryshëm nga institucionet publike. Në njëkonferencë “Trajtimi i Rasteve të të Drejtave të Punëtorëve në Kosovë nga Gjykatat dhe Inspektorati i Punës”.

 

Ky aktivitet u implementua si pjesë e projektit „Mbrojtja dhe Promovimi i të Drejtave të Punës së Grupeve Vulnerabël në Tregun e Punës“, financuar nga Zyra Evropiane në Kosovë dhe vënë në zbatim nga BIRN Kosovo në partneritet me Advocacy Training Resource Center ATRC.

Lexoni më shumë (Read more)

Burimi: BIRN

Fotografitë: BIRN

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.