Потпишување работни договори за заштитни мерки од поплава во Република Српска, БиХ News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

16/02/2023

Потпишување работни договори за заштитни мерки од поплава во Република Српска, БиХ

На 7. февруари 2023 година, на церемонија во јавната компанија „Vode Srpska“ во Бања Лука, беа потпишани шест работни договори, поддржани од грантови за техничка помош на ЕУ, за спроведување заштитни мерки од поплава во десет општини во Република Српска, БиХ. На настанот присуствуваа претставници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Српска; Европската инвестициска банка (ЕИБ), Делегацијата на ЕУ во БиХ, Инвестициската рамка Западен Балкан и други чинители и медиуми.

 

ЕУ, преку Инвестициската рамка Западен Балкан, обезбеди околу 13,5 милиони евра во форма на грантови за активности поврзани со управување со ризик од поплави во БиХ. Проектот „Управување со ризик од поплави во Република Српска“, со целосна инвестициска вредност од 104 милиони евра, се имплементира со спомнатите грантови од ЕУ, заем од Европската инвестициска банка (ЕИБ), во вредност од 74 милиони евра; и кориснички придонес од 4 милиони евра. Дополнителни 16 милиони евра, во форма на грантови, се обезбедени преку „IBRD/IDA“, „GEF/UNDP“ и фондовите ИПА 2014.

 

Имплементирањето на овие инвестиции за заштита од поплави ќе ги зголеми перформансите и сигурноста на системот за заштита од поплави во Република Српска и ќе го намали целосниот ризик од поплави и поврзани штети. Овој проект ќе има позитивно влијание врз економијата, општеството, животната средина, јавното здравје и директно ќе го подобри квалитетот на живот во 30 општини со приближно 700000 жители во Република Српска. Исто така, ќе придонесе за транспонирање и имплементација на достигнување на правото на ЕУ, особено на Директивата за поплави, која изискува кохерентен прекуграничен пристап.

Read more

Извор: WBIF

Извор на фотографии: WBIF

 

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.