Nënshkrimi i kontratave të punës për masat për mbrojtjen nga përmbytja në Republikën Serbe, Bosnjë dhe Hercegovinë News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

16/02/2023

Nënshkrimi i kontratave të punës për masat për mbrojtjen nga përmbytja në Republikën Serbe, Bosnjë dhe Hercegovinë

Më 7 shkurt 2023, në një ceremoni në ambientet e ndërmarrjes publike Vode Srpska në Banja Lukë, u nënshkruan gjashtë kontrata pune të mbështetura nga grantet e ndihmës teknike të BE-së, për marrjen e masave për mbrojtjen nga përmbytja për dhjetë komuna të Republikës Serbe. Në këtë veprimtari morën pjesë përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave të Republikës Serbe, Banka Evropiane e Investimeve (EIB), Delegacioni i Bashkimit Evropian në Bosnjë dhe Hercegovinë, Korniza e Investimeve të Ballkanit Perëndimor (WBIF), dhe disa grupe të tjera interesi, si dhe media.

 

Bashkimi Evropian, Nëpërmjet WBIF-së, ka siguruar gati 13.5 milionë Euro grante  për aktivitetet lidhur me menaxhimin e riskut për përmbytjet në BiH. “Projekti i Menaxhimit të Riskut për Përmbytjet në Republikën Serbe” me një vlerë totale investimi prej 104 milionë Eurosh, po vihet në zbatim me grantet e sipërpërmendura të BE-së, një kredi prej 74 milionë Eurosh nga Banka Evropiane e Investimeve (EIB) dhe një kontribut Përfitimi prej 4 milionë Eurosh. 16 milionë Euro grante të tjera janë siguruar nëpërmjet fondeve të IBRD/IDA, GEF/UNDP dhe IPA 2014.

 

Vënia në zbatim e këtyre investimeve për mbrojtjen nga përmbytjet do të përmirësojë performancën dhe besueshmërinë e sistemit të mbrojtjes nga përmbytjet në Republikën Serbe dhe do të zvogëlojë riskun e përgjithshëm për përmbytjet dhe dëmet e lidhura me to. Ky projekt do të ndikojë pozitivisht për ekonominë, shoqërinë, mjedisin dhe shëndetin publik, ndërkohë që do të përmirësojë drejtpërdrejt cilësinë e jetës në 30 komuna me pothuajse 700,000 banorë në Republikën Serbe. Projekti do të ndihmojë gjithashtu dhe me transpozimin dhe vënien në zbatim të Acquis Communautaire të BE-së, veçanërisht të Rregullores së Përmbytjeve, që kërkon një strategji të koordinuar ndërkufitare.

Lexoni më shumë (Read more)

Burimi: WBIF

Fotografitë: WBIF

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.