Студија за ситуацијата и потребите на младите во руралните подрачја на Северна Македонија News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

13/01/2023

Студија за ситуацијата и потребите на младите во руралните подрачја на Северна Македонија

Младиот европски амбасадор, Дамјан Златановски, организираше настан во поддршка на шестата од единаесетте цели на европската младина – „Унапредување на младината во руралните подрачја“. Настанот беше организиран во соработка со „Europe House“ Крива Паланка.

 

Професори од Факултетот за земјоделски науки и храна, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (УКИМ), предводеа две фокус групи во кои вкупно 14 учесници, на возраст помеѓу 15 и 24 години, дискутираа за предизвиците и потребите на младите во руралните подрачја; перспективите на младите за пристоен живот, вклучително и можности за вработување и обука, ангажирање во земјоделско-прехранбени системи, одлуки за мобилност, нивната улога како иноватори, нивниот придонес за рурален развој, како и нивните аспирации за социјална инклузија и учество во политичките процеси.

 

Главната цел беше овозможување увид во можните решенија за поинформирани процеси на носење одлука на политичко ниво, идентификување на политички препораки за охрабрување на младите со цел да останат или да се вратат во руралните подрачја, како и поддршка за младите со цел да станат повидливи како носители на промена во земјоделско-прехранбените системи и зголемување на нивниот придонес за руралниот развој на државата.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.