Извештај во сенка за Поглавје 27 “Напредок во мирување” презентиран во Европска куќа Подгорица News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

6/06/2023

Извештај во сенка за Поглавје 27 “Напредок во мирување” презентиран во Европска куќа Подгорица

Пред Европската зелена недела, Коалицијата 27 го претстави Извештајот во сенка за Поглавјето 27: „Напредок во мирување“, со цел да се обезбеди севкупна слика за напредокот на Црна Гора во ЕУ пристапниот процес од јануари 2022 до мај 2023 година, во однос на подобрувањето на заштитатаживотната средина и состојбата со климатските промени.

 

Оценката за спроведените активности на ова поле е веќе наведена во насловот на извештајот „Напредок во мирување“ (нацрт). Покрај анализата на суштински прашања, извештајот вклучува и сет препораки за зајакнување на процесот на транспонирање и имплементација на ЕУ законодавството опфатено со Поглавје 27.

 

Извештајот е изготвен како дел од проектот „Зајакнување на учеството на граѓанското општество во секторот за животна средина во ЕУ пристапниот процес (4E)“, финансиски поддржан од Европската Унија преку Програмата за граѓанско општество 2021 и Тематската програма за човекови права и Демократија 2021 година.

Read more

Source: Europe House Podgorica

Photo credits: Europe House Podgorica

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.