Истражување го покажува влијанието на КОВИД-19 врз ранливите групи во Црна Гора News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

18/07/2022

Истражување го покажува влијанието на КОВИД-19 врз ранливите групи во Црна Гора

Две невладини организации работеа заедно со здружение на родители на деца и млади со развојни пречки за спроведување на истражување за влијанието на пандемијата КОВИД-19. Се фокусираа на деца и млади со посебни образовни потреби, како и деца и родители од останати ранливи групи од Црна Гора. Резултатите од оваа соработка помеѓу здружението на родители „Пат“ („Path“), невладината организација од Тузи „Деца од Црна Гора“ („Children of Montenegro“) и „Импулс“ (“Impuls„) од Никшиќ, беа претставени во „Europe House“ Подгорица.

 

Податоците од примерок од 1055 испитаници покажаа дека пандемијата имаше негативно влијание на квалитетот на учење, работните навики, училишните искуства и односот на наставниците. Имаше, исто така, и развојна и академска стагнација, па дури и регрес. Се појавија несигурности, придружени од намалување на иницијативите, мотивацијата, вниманието и односот кон обврските. Влијанието врз образованието се одразува, главно, во насока на социјализација, работни навики, квалитет на учењето и општествено-емотивен статус.

 

За наставниците, пак, најголемиот предизвик беше во насока на адаптација, организација на приватниот живот и работата, познавања и вештини од доменот на ИТ (особено за наставниците во северот на државата). За родителите, најнапорниот аспект беше усогласувањето на семејните и работните обврски кои значително се зголемија и беа комплицирани поради улогата родител – наставник – фасилитатор.

 

Истражувањето беше спроведено во рамки на проектот, финансиран од ЕУ, насловен „Професионално и навремено обезбедување услуги по КОВИД“.

Прочитај повеќе

Извор: Europe House Podgorica

Извор на фотографии: Europe House Podgorica

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.