Istraživanja ukazuju na uticaj koronavirusa na ugrožene grupe u Crnoj Gori News | WeBalkans

Vesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

18/07/2022

Istraživanja ukazuju na uticaj koronavirusa na ugrožene grupe u Crnoj Gori

Dve nevladine organizacije (NVO) su zajedno sa udruženjem roditelja dece i omladine sa smetnjama u razvoju sprovele istraživanje o uticaju pandemije koronavirusa. Istraživanje je bilo usmereno na decu i omladinu sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i na decu i roditelje iz drugih ugroženih grupa u Crnoj Gori. Rezultati ove saradnje udruženja roditelja Put, NVO Djeca Crne Gore iz Tuzija i NVO Impuls iz Nikšića predstavljeni su u Evropskoj kući u Podgorici.

 

Podaci na uzorku od 1.055 ispitanika pokazuju da je pandemija imala negativan uticaj na kvalitet učenja, radne navike, iskustvo sa školom i stavove nastavnika. Došlo je do razvojne i akademske stagnacije, pa čak i regresije. Javile su se nesigurnosti, praćene padom inicijative, motivacije, pažnje i odnosa prema obavezama. Uticaj na obrazovanje ogleda se najviše u pogledu socijalizacije, radnih navika, kvaliteta učenja i društveno-emotivnog statusa.

 

Za nastavnike je najveći izazov bio vezan za prilagođavanje, organizaciju života i rada, baratanje kompjuterom i poznavanje IT-a (posebno za nastavnike sa severa zemlje). Za roditelje je najzahtevniji aspekt bio kombinovanje porodičnih i radnih obaveza, jer su njihove uloge postale i složenije i zahtevnije (roditelj-nastavnik-facilitator).

 

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Profesionalno i blagovremeno pružanje usluga posle koronavirusa“ koji finansira EU.

Saznajte više

Izvor: Europe House Podgorica

Fotografija: Europe House Podgorica

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.