ЕУ поддржува зелени згради во Призрен, Косово News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

13/05/2022

ЕУ поддржува зелени згради во Призрен, Косово

Европската Унија ќе обезбеди инвестициски грант од 1 милион евра за Косово за подобрување на енергетската ефикасност на јавните згради; како, на пример: градинки, училишта и примарни здравствени установи во градот Призрен. Дополнително на грантот од ЕУ, Европската банка за реконструкција и развој ќе обезбеди заем од 5 милиони евра за проектот имплементиран во рамки на Програмата за регионална енергетска ефикасност за Западен Балкан.

 

Договорот за проектот беше потпишан од страна на косовскиот министер за финансии, Хекуран Мурати, и Ален Пилу – заменик претседател на Европската банка за реконструкција и развој; за време на Сесијата за инвестициски перспективи во Косово во рамки на годинешниот состанок и бизнис форум на Европската банка за реконструкција и развој во Мароко.

 

Зелената транзиција во Косово е поддржана преку бројни однапред договорени финансиски рамки. За проектите за енергетска ефикасност, како тој во Призрен, грантовите се обезбедуваат преку Програмата за регионална енергетска ефикасност во склоп на Инвестициската рамка за Западен Балкан; поддржана од ЕУ, билатерални донатори и самите корисници. Програмата за регионална енергетска ефикасност е одредена во Економскиот и инвестициски план за Западен Балкан, на Европската комисија, како еден од клучните проекти за чиста енергија. Ваквите проекти значајно придонесуваат за намалување на емисијата стакленички гасови и подобрување на животните стандарди и здравјето на граѓаните. Активностите во рамки на Програмата за регионална енергетска ефикасност се во согласност со Регулацијата на ЕУ и целите на Зелената агенда за Западен Балкан; засновани на петте столба на Европскиот зелен договор.

Read more

Source: WBIF

Photo credits: WBIF

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.