ЕУ објавува нови насоки за поддршка на граѓанското општество во регионот за проширување News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

30/06/2022

ЕУ објавува нови насоки за поддршка на граѓанското општество во регионот за проширување

Околу 200 претставници од граѓанските здруженија, Европската комисија, делегации на ЕУ, власти од Западен Балкан и меѓународни организации учествуваа на Форумот за граѓанско општество во Скопје, на 8. и 9. јуни. Главната цел на состанокот беше да се ревидираат „Насоките за поддршка на ЕУ за граѓанското општество во регионот за проширување 2021 – 2027“.

 

Форумот ја реафирмира значајната улога на организациите на граѓанското општество, како во нивните општества, така и во процесот за интеграција во ЕУ. Ваквите организации можат да придонесат за неопходните реформи; помагајќи истовремено за инволвирање на граѓаните и поддршка за економска, општествена и политичка трансформација на регионот. Во времиња на криза, организациите на граѓанското општество се од суштинска важност за помош при следење на влијанието, намалувањето на дезинформациите и бранење на интересите на маргинализираните заедници.

 

ЕУ ќе ги примени насоките за мониторирање при регуларни интервали. Ова ќе ѝ помогне на ЕУ, како и на другите чинители, да ги определат областите каде постои простор за подобрување и соодветно да делуваат.

Извор: EU Delegation to Bosnia and Herzegovina

Извор на фотографии: EU Delegation to Bosnia and Herzegovina

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.