Европската инвестициска банка (ЕИБ) промовира социјално инклузивно вработување и претприемништво во Србија News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

30/06/2022

Европската инвестициска банка (ЕИБ) промовира социјално инклузивно вработување и претприемништво во Србија

Европската инвестициска банка (ЕИБ) – органот за позајмување на ЕУ – и UniCredit Bank Србија официјално отворија кредитна линија, вредна 30 милиони евра, насочена кон поддршка за вработување, професионална обука и долготрајно задржување на луѓето од социјално ранливите групи. Овие средства ќе ѝ овозможат на UniCredit да им позајмува на српските компании кои се посветени на подобрување на општественото влијание на нивните бизниси и креирање на долготрајно вработување и можности за претприемништво за жени, млади и оние сегменти на населението кои се соочуваат со поголеми бариери на пазарот на труд. На церемонијата за отворање присуствуваа претставници на владата на Република Србија и Делегацијата на ЕУ во Србија, покажувајќи поддршка за општествено-ориентираните финансиски инструменти од овој вид.

 

Покрај финансирањето, српските компании ќе добијат финансиска награда заснована на перформансите доколку исполнат специфични цели за поттикнување лидерство, вработување и можности за професионален развој за жени и млади, и други лица; вклучително и лица со инвалидитет и бегалци кои честопати се соочуваат со препреки во пристапот кон вакви можности. Финансиската награда e обезбедена во форма на грант во склоп на Иницијативата за економска отпорност на ЕИБ, насочена кон зголемување на креирањето работни места и одржлив развој на приватниот сектор. Ова е првиот заем на ЕИБ за приватниот сектор во Западен Балкан во рамки на Иницијативата за економска отпорност која ќе придонесе за најважните цели при промовирањето одржлив развој. ЕИБ ќе обезбеди, исто така, и техничка помош за подготовка и имплементација на проектите во насока на постигнување на овие цели и остварување позначајно општествено влијание.

Извор: EIB

Извор на фотографии: EIB  

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.