Комисијата објавува извештај за здравјето и благосостојбата на музичарите News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

20/01/2023

Комисијата објавува извештај за здравјето и благосостојбата на музичарите

Во контекст на иницијативата „Музиката ја раздвижува Европа“, Европската комисија го објави извештајот „Здравје и благосостојба на професионалните музичари и креатори на музика во ЕУ – видувања од истражувањето за политики и практики“. Извештајот открива дека здравјето и благосостојбата на музичарите и креаторите на музика во ЕУ се ранливи и подлежат на неколку фактори на ризик и дека потребно е да се дејствува на неколку фронта за да се обезбеди заштита.

 

Иако извештајот ги потенцира главните ризици за физичкото и ментално здравје на професионалните музичари и креатори на музика, исто така дава и примери за успешни интервенции и акции (политики и практики) од неколку земји членки на ЕУ со цел справување со овие ризици. Извештајот ги резимира клучните лекции за политики врз основа на истражувањето и обезбедува препораки за политики и практики кои можат да го подобрат физичкото и ментално здравје, како и безбедноста, на музичарите и креаторите на музика во ЕУ; и тоа во насока на едукација, превенција и третман.

Read more

Извор: Creative Europe

Извор на фотографии: Creative Europe

 

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.