Komisioni publikon raportin për shëndetin dhe mirëqenien e muzikantëve News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

20/01/2023

Komisioni publikon raportin për shëndetin dhe mirëqenien e muzikantëve

Në kuadër të iniciativës „Music Moves Europe“, Komisioni Evropian ka publikuar raportin “The Health and Wellbeing of Professional Musicians and Music Creators in the EU – insights from research for policy and practice”. Raporti zbulon se shëndeti dhe mirëqenia e muzikantëve dhe krijuesve të muzikës profesionistë në BE është e cenueshme nga disa faktorë risku dhe se për t’i mbrojtur, nevojitet veprim në shumë fronte.

Ndërkohë që raporti nënvizon risqet kryesore për shëndetin mendor dhe fizik të muzikantëve dhe krijuesve të muzikës profesionistë, jep, gjithashtu, shembuj të ndërhyrjeve dhe veprimeve të suksesshme (politika dhe praktika) nga disa shtete anëtare të BE-së për t’i trajtuar këto risqe. Raporti përmbledh mësime kyç për politikat nga hulumtimet dhe ofron rekomandime për politika dhe praktika që mund ta përmirësojnë shëndetin fizik dhe mendor dhe sigurinë e muzikantëve dhe krijuesve të muzikës në BE. Për sa i përket edukimitparandalimit dhe trajtimit.

Lexoni më shumë (Read more)

Burimi: Evropa Krijuese

Fotografitë: Evropa Krijuese

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.