Програмата „ADRION“ отвора нов повик за универзитети, центри за истражување и деловни институции News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

30/06/2022

Програмата „ADRION“ отвора нов повик за универзитети, центри за истражување и деловни институции

Јадранско-јонската програма („ADRION“), која делува во јадранско-јонското подрачје, отвори нов повик насочен кон центрите за истражување и деловните институции. Целта на петтиот вонреден повик за предлози е да ги зголеми компетентноста и вештините во домени кои се сметаат од стратешка важност во подрачјето, премин кон новиот програмски период и одржување на поморско/морските, еколошки и општествено иновативни теми.

 

Повикот се фокусира на следните теми: сина економија, општествена иновација, обновлива енергија и циркуларна економија. Истиот има за цел развивање на подготвителни мерки за активирање на заедничките магистерски програми кои треба да се одвиваат до 2027. Проектите кои соодветствуваат на целите на повикот треба да бидат од стратешка природа и ќе добијат грантови како дел од програмата „ADRION“, во рамки на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) 2021 – 2027.

 

Проектните предлози ќе добијат придонес од ЕУ (Европски фонд за регионален развој и ИПА II) со максимален износ до 1 милион евра.

Извор: CBIB +

Извор на фотографии: CBIB +

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.