Избрани 58 нови проекти за стручно образование и обука во рамки на првиот повик за градење капацитети на ЕРАЗМУС+ News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

24/11/2022

Избрани 58 нови проекти за стручно образование и обука во рамки на првиот повик за градење капацитети на ЕРАЗМУС+

Во соработка со институции и организации за стручно образование и обука ширум светот, од вкупно 93 оценети проекти, беа избрани 58 нови ЕРАЗМУС+ проекти за градење капацитети за стручно образование и обука, со севкупна вредност од 21,3 милиони евра финансии од ЕУ. Проектите од повикот за „Градење капацитети за стручно образование и обука“ вклучуваат тела за стручно образование и обука од 75 држави ширум светот.

 

ЕРАЗМУС+ е многу повеќе од студентски размени; стимулирајќи соработка помеѓу образовни организации од ЕУ и други европски држави, како и пошироко. ЕРАЗМУС+ акциите за стручно образование и обука ги поддржуваат луѓето во стекнувањето квалификации клучни на пазарот на труд, претворајќи ги, на тој начин, младите и возрасните во професионалци. Нивната улога е добро да ги позиционираат организациите за стручно образование и обука со цел истите да ги поддржат другите приоритети на програмата ЕРАЗМУС+, како и приоритетите на ЕУ во насока на зелена транзиција и премин кон дигитализација.

Read more

Извор: ERASMUS +

Извор на фотографии: ERASMUS +

 

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.