EDUINO: Si lindi Biblioteka më e madhe e Arsimit Digjital në Maqedoninë e Veriut | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

EDUINO: Si lindi Biblioteka më e madhe e Arsimit Digjital në Maqedoninë e Veriut

Nga zgjidhja afatshkurtër te Burimi Kombëtar: Rrugëtimi i EDUINO-s në Edukimin Digjital

SCROLL DOWN

Në fillimin e pandemisë COVID-19, kur shkollat u mbyllën dhe mësimi në distancë u bë i domosdoshëm, u bë e qartë se Maqedonia e Veriut nuk ishte e pajisur mirë për të përballuar kalimin nga arsimi tradicional në mësimin digjital në distancë. Nuk kishte burime të mjaftueshme digjitale për ta mbështetur këtë dhe mësuesit në përgjithësi ishin të papërgatitur për arsimin digjital. Ashtu si dhe në pjesët e tjera të rajonit, autoritetet u përballën me vështirësi për të përballuar sfidën dhe patën nevojë për ndihmë.

Organizata joqeveritare SmartUp – Social Innovation Lab, së bashku me UNICEF-in, BDE-n dhe ministritë kyç të arsimit në vend, kanë punuar për 3-4 vitet e fundit para pandemisë për të mbështetur inovacionin dhe bashkë-krijimin brenda sektorit të arsimit. Ata kishin arritur të trajnonin një grup bindës bashkëpunëtorësh dhe kishin zhvilluar disa platforma fillestare, të cilat mund t’i ristrukturonin me shpejtësi për të trajtuar këto sfida. Ata e pranuan sfidën dhe filluan të krijojnë atë që tani njihet si biblioteka më e madhe e arsimit digjital në Maqedoninë e Veriut.

“Ne në fillim prisnim të merrnim ndoshta 100 deri në 200 video mësimesh. Megjithatë, në dy ose tre ditët e para, ne kishim mbi 600 video mësimesh të dorëzuara nga mësuesit në mbarë vendin. Ishte emocionuese.”

Aleksander Lazovski, bashkëthemeluesi i SmartUp-it

Aleksander Lazovski, bashkëthemeluesi i SmartUp-it, ka zbuluar se organizata ka shpallur menjëherë një thirrje për mësuesit që të dorëzojnë video të shkurtra mësimesh për platformën EDUINO-s, pasi ata morën përsipër detyrën për të ofruar burime digjitale për të mbështetur mësimin në distancë në Maqedoninë e Veriut. “Ne në fillim prisnim të merrnim ndoshta 100 deri në 200 video mësimesh. Megjithatë, në dy ose tre ditët e para, ne kishim mbi 600 video mësimesh të dorëzuara nga mësuesit në mbarë vendin. Ishte emocionuese,“ u shpreh Aleksandar.

Ky sukses fillestar i bëri themeluesit të shohin potencialin e EDUINO-s si një zgjidhje kombëtare afatgjatë për arsimin digjital në Maqedoninë e Veriut. Platforma u zhvendos drejt këtij qëllimi pas periudhës së krizës, duke u kthyer në atë që themeluesit e quajnë “Portali kolektiv për zgjidhje arsimore digjitale.“ Platforma është ndërtuar mbi idenë e bashkë-krijimit dhe veprimit në komunitet, duke ofruar burime për mësuesit, prindërit dhe nxënësit në arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm.

Tani EDUINO përfshin tre seksione kryesore: EDUINO Schooling, EDUINO ECD, dhe EDUINO Laboratory. EDUINO Schooling përmban një bibliotekë video mësimesh, video udhëzuese mbi aftësitë digjitale të shekullit 21-të për edukatorët, lojëra digjitale dhe burime mësimore. EDUINO ECD ofron aktivitete të bazuara në lojëra dhe mundësi për zhvillimin profesional. Së fundi, EDUINO Laboratory është një laborator shkencor virtual 2D që ofron mësime eksperimentale rreth koncepteve shkencore dhe ndryshimeve klimatike.

“Këto seri webinar-esh të financuara nga BE-ja kanë mbështetur drejtpërdrejt zhvillimin profesional të të paktën 5000 arsimtarëvenë Maqedoninë e Veriut.”

Aleksander Lazovski, bashkëthemeluesi i SmartUp-it

Projekti ka arritur sukses të konsiderueshëm për sa i përket numrave dhe rezultateve. Disa arritje të dukshme përfshijnë krijimin e mbi 4500 video mësimore, të cilat kanë marrë rreth shtatë milionë shikime, si dhe zhvillimin e rreth 800 aktiviteteve të bazuara në lojëra që synojnë të ndihmojnë fëmijët e moshës 3-10 vjeç të mësojnë koncepte komplekse edukative duke përmirësuar aftësitë e tyre socio-emocionale. Projekti ka tërhequr gjithashtu mbi 25.000 anëtarë të regjistruar të komunitetit EDUINO.

Bashkimi Evropian ka njohur ndikimin dhe potencialin e EDUINO-s dhe ka mbështetur projektin duke u bërë partner. BE-ja ka financuar seritë e EDUINO Webinar, e cila ofron ngjarje interaktive për pjesëmarrësit që ndjekin leksione 60-90 minuta mbi tema novatore dhe të avancuara në fushën e arsimit përmes shembujve të praktikave të mira dhe këshillave nga praktikuesit ose ekspertët. Sipas Aleksandrit, seritë e EDUINO Webinar kanë qenë një sukses i madh, me 42 webinarë të zhvilluar gjithsej deri më tani dhe mesatarisht 1800 pjesëmarrës për çdo ngjarje. “Këto seri webinarësh të financuar nga BE-ja kanë mbështetur drejtpërdrejt zhvillimin profesional të të paktën 5000 arsimtarëve në Maqedoninë e Veriut”, shton ai.

Webinarët janë krijuar në mënyrë të tillë që t’i mundësojnë pjesëmarrësve të bëjnë pyetje dhe të konsultohen me ligjëruesit në lidhje me forma, metoda, teknika dhe instrumente të ndryshme për zbatimin e procesit të të nxënit dhe mësimdhënies në mësimdhënien moderne. Sot, seritë e EDUINO Webinar janë një nga burimet më të njohura online për përvetësimin e aftësive në fushën e arsimit dhe sipas statistikave të SmartUp-it, webinarët online më të shikuar në vend.

 

Rreth projektit

EDUINO, platforma e Maqedonisë së Veriut për mësim digjital, nxiti një bashkësi praktikash dhe grumbulloi me sukses një sasi të madhe përmbajtjesh edukative nga mësues dhe arsimtarë anembanë vendit brenda disa javësh nga fillimi i pandemisë COVID-19.

Photo credits:EDUINO

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.