Ndërtimi i urave lidhëse nëpërmjet Artit | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Ndërtimi i urave lidhëse nëpërmjet Artit

Një projekt i financuar nga BE-ja që ndihmon organizatat kulturore nga Kosova dhe Serbia të krijojnë lidhje dhe zhvillojnë partneritete.

SCROLL DOWN

Ana Pinter, një drejtore teatri nga Beogradi në Serbi e cilëson veten si një Artiste eksperimentale. Ajo është një anëtare e Association of Independent Cultural Scene of Serbia (ICSS) një platformë bashkëpunimi  e përbërë nga mbi 80 organizata nga 21 qytete në sektorin e kulturës dhe arteve në Serbi. Aktualisht, Ana është në një vizitë në qytetin e Pejës në Kosovë si një pjesëmarrëse në Festivalin ndërkombëtar të filmave të animuar (International Animated Film Festival) (ANIBAR). Kjo është vizita e saj inauguruese në Kosovë dhe Pejë. “Jam e mahnitur nga gjallëria i këtij qyteti dhe nga festivali i këndshëm i cili ka zgjedhur Dashurinë si temën e këtij viti. Mezi pres të takoj dhe të angazhohen në diskutime me kolegët e mi nga ANIBAR, duke eksploruar themelet e bashkëpunimeve tona të mundshme,“ thotë Ana.

“Kështu që ne e menduam të rëndësishëm krijimin e një mundësie bashkëpunimi (formal dhe jo formal) për të rinjtë nga Kosova dhe Serbia. Prandaj ne zhvilluam një projekt, aplikuam për fonde dhe tani kemi filluar me zbatimin e tij.”

Luka Knjezevic Strika, Association of Independent Cultural Scene of Serbia

Ana dhe artistë të tjerë nga Association of Independent Cultural Scene of Serbia (ICSS) po vizitojnë ANIBAR si pjesë e projektit të financuar nga BE-ja “Fostering Sustainable Partnerships and Dialogue: Arts and Culture Collaboration between Kosovo and Serbia.” Ky Projekt u zbatua bashkërisht nga ANIBAR dhe ICSS-ja. Luka Knjezevic Strika përfaqësues i ICSS-së, shpjegon se ata po bashkëpunojnë me ANIBAR për dy vitet e fundit brenda kontekstit të kufijve rajonalë, duke u fokusuar në zhvillimin e bashkëpunimit kulturor ndërkombëtar dhe bashkëpunimin ndërsektorial në fushën e kulturës në Serbi dhe Kosovë. Synimi i tyre është ngritja e modeleve të reja të organizimit dhe partneritetit midis sektorit qytetar dhe atij publik.

Edhe pse ka pasur disa iniciativa  bashkëpunimi midis organizatave kulturore në të dy sektorët, akoma mbetet një mungesë bashkëpunimi të qëndrueshëm strukturor midis Organizatave në Serbi dhe Kosovë. Për më tepër ka një pamjaftueshmëri të aftësive teknike dhe komunikuese në sektorin e të dy shteteve si dhe mundësi të kufizuara për organizata të reja dhe individë për të hyrë në këtë sektor. Shumë nga personat e rinj/reja në të dyja shtetet kanë mungesë në motivim dhje aftësitë e nevojshme për tu përfshirë aktivisht në komunitetin e tyre vendas. „Kështu që ne e menduam të rëndësishëm krijimin e një mundësie bashkëpunimi (formal dhe jo formal) për të rinjtë nga Kosova dhe Serbia. Prandaj ne zhvilluam projektin, aplikuam për fonde morëm mbështetje dhe tani kemi filluar me zbatimin e tij,“ shpjegon Luka.

Projekti përfshin një sërë veprimtarish të modeluara për të përforcuar kapacitetet e sektorit kulturor dhe për tu kujdesur për bashkëpunimin midis artistëve të pa varur, hapësirave kulturore dhe institucioneve në Kosovë dhe Serbi. Këto veprimtari përfshijnë sigurimin e hapësirave kulturore me pajisje, organizimin e programeve dhe eventeve kulturore publike, dhe lehtësimin e shkëmbimit të kulturës bashkëkohore dhe programeve artistike. Gjithashtu, projekti përfshin mbledhjen e asambleve të anëtarëve të rrjetit, prodhimin e një reviste të kulturës së pavarur, publikimin në internet të artikujve të blogjeve për të mbuluar skenën e kulturës së pavarur, zhvillimin e workshop-eve dhe seancave trajnuese për artistët e rinj dhe mbështetjen e 24 shkëmbimeve artistike dhe bashkëprodhimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

„Ne gjithashtu synuam të eksploronim dhe eksperimentonim me modele të reja të bashkëpunimit kulturor midis Kosovës dhe Serbisë, duke mësuar nga njëri tjetri për të përforcuar performancën dhe ndikimin tonë.“

Luka Knjezevic Strika, Association of Independent Cultural Scene of Serbia

Me ndihmën e këtyre përpjekjeve bashkëpunuese, partnerët synojnë të thellojnë kuptimin mbi ndryshimet dhe ngjashmëritë midis kontekstit kulturor dhe shoqëror të Kosovës dhe Serbisë. „Ne gjithashtu synojmë të eksploronim dhe eksperimentonim me modele të reja të bashkëpunimit kulturor midis Kosovës dhe Serbisë, duke mësuar nga njëri tjetri për të përforcuar performancën dhe ndikimin tonë,“ shprehet Luka.

Organizatat kulturore dhe nismat në rajon vazhdimisht marrin iniciativën për të promovuar çështje të rëndësishme tërthore të tilla si: të drejtat e njeriut, barazia gjinore, demokracia, qeverisja e mirë, dhe qëndrueshmëria mjedisore. Anibar dhe ICSS, në veçanti kanë qenë thelbësorë në advokimin për modele inovative të partneriteteve publike qytetare për të qeverisur infrastrukturën publike. Nëpërmjet këtij projekti, organizata zbatuese do të ketë mundësinë të krijojë partneritete dhe t’i integrojë këto çështje në programet kulturore dhe artistike që zhvillohen në hapësirat kulturore.

 

Rreth projektit

Nxitja e Partneriteteve dhe Dialogut të Qëndrueshëm: Projekti Arts and Culture Collaboration between Kosovo and Serbia mbështetet nga financimi i BE-së “EU Civil Society Facility and Media Programme/Western Balkans and Turkey for 2021-2023 (IPA III)”. I nisur në vitin 2023, projekti është planifikuar të zgjasë 48 muaj. Qëllimi i tij kryesor është të forcojë dhe kultivojë praktika dhe struktura bashkëpunimi kulturore bashkëkohore të qëndrueshme, gjithëpërfshirëse dhe pjesëmarrëse ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.

Photo credits: ANIBAR

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.