Izgradnja mostova preko umjetnosti | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Izgradnja mostova preko umjetnosti

Projekat finansiran od strane EU pomaže kulturnim organizacijama iz Kosova i Srbije da se povežu i razviju nova partnerstva.

SCROLL DOWN

Ana Pinter, režiserka pozorišta iz Beograda, Srbija, identifikuje se kao eksperimentalna umjetnica. Ona je aktivni član Udruženja za nezavisnu kulturnu scenu Srbije (ICSS), saradničke platforme koja okuplja preko 80 organizacija iz 21 grada u sektoru kulture i umjetnosti Srbije. Ana je trenutno u posjeti gradu Peja/Peć u Kosovu kao učesnik ANIBAR Međunarodnog festivala animiranog filma. To je njen prvi posjet Kosovu i gradu Peja/Peć. “Oduševljena sam živahnošću ovog grada i divnim festivalom, koji je ove godine odabrao temu ljubavi. Radujem se susretu i razgovorima s kolegama iz ANIBAR-a, i istraživanju temelja potencijalnih saradnji”, kaže Ana.

“Stoga smo smatrali da je značajno stvoriti priliku za mlade ljude iz Kosova i Srbije da sarađuju i u formalnim i neformalnim okruženjima. Zbog toga smo razvili projekat, podnijeli zahtjev za finansiranje, dobili podršku i sada smo započeli njegovu realizaciju.”

Luka Knežević Strika, Udruženje za nezavisnu kulturnu scenu Srbije

Ana i drugi umjetnici iz Udruženja za nezavisnu kulturnu scenu Srbije (ICSS) posjećuju ANIBAR kao dio projekta finansiranog od strane EU “Podsticanje održivih partnerstava i dijaloga: saradnja u umjetnosti i kulturi između Kosova i Srbije.” Ovaj projekat zajednički provode ANIBAR i ICSS. Luka Knežević Strika, koji predstavlja ICSS, objašnjava da sarađuju s ANIBAR-om posljednje dvije godine u širem regionalnom kontekstu, fokusirajući se na razvoj međunarodne kulturne saradnje i intersektorske saradnje u području kulture u Srbiji i Kosovu. Njihov cilj je uspostaviti nove modele organizacije i partnerstva između civilnog i javnog sektora.

Iako su postojale neke saradničke inicijative između kulturnih organizacija u oba entiteta, i dalje postoji nedostatak održive i struktuisane saradnje između organizacija u Srbiji i Kosovu. Osim toga, nedostaju tehničke i meke vještine u sektoru u obje zemlje, kao i ograničene prilike za mlađe organizacije i pojedince da uđu u sektor. Mnogim mladim ljudima u oba entiteta nedostaju motivacija i vještine potrebne za aktivno učestvovanje u svojim lokalnim zajednicama. “Stoga smo smatrali da je značajno stvoriti priliku za mlade ljude iz Kosova i Srbije da sarađuju i u formalnim i neformalnim okruženjima. Zbog toga smo razvili projekat, podnijeli zahtjev za finansiranje, dobili podršku i sada smo započeli njegovu realizaciju”, objašnjava Luka.

Projekat obuhvata niz aktivnosti namijenjenih jačanju kapaciteta kulturnog sektora i podsticanju saradnje između nezavisnih umjetnika, kulturnih prostora i institucija na Kosovu i u Srbiji. Ove aktivnosti uključuju opremanje kulturnih prostora potrebnom opremom, organizaciju kulturnih javnih programa i događanja te olakšavanje razmjene savremenih kulturnih i umjetničkih programa. Projekat takođe uključuje sazivanje skupština članova mreže, izradu nezavisnog kulturnog časopisa, objavljivanje blog članaka na mreži koji pokrivaju nezavisnu kulturnu scenu, provođenje radionica i obuka za mlade umjetnike te podržavanje 24 zajedničke kulturne razmjene i suprodukcije između Kosova i Srbije.

“Takođe smo nastojali istražiti i eksperimentisati s novim načinima kulturne saradnje između Kosova i Srbije, učeći jedni od drugih kako bismo poboljšali svoje izvođenje i uticaj.”

Luka Kneževic Strika, Udruženje za nezavisnu kulturnu scenu Srbije

Kroz ove zajedničke napore, partneri imaju za cilj da bolje razumiju razlike i sličnosti između kulturnih i društvenih konteksta Kosova i Srbije. “Takođe smo nastojali istražiti i eksperimentisati s novim načinima kulturne saradnje između Kosova i Srbije, učeći jedni od drugih kako bismo poboljšali svoje izvođenje i uticaj”, kaže Luka.

Kulturne organizacije i inicijative u regiji kontinuirano prednjače u promociji važnih tema poput ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, demokracije, dobre uprave i održivosti okoliša. ANIBAR i ICSS, posebno, odigrali su ključnu ulogu u zagovaranju inovativnih modela građanskih javnih partnerstava za upravljanje javnom infrastrukturom. Kroz ovaj projekat, izvršna organizacija će imati priliku uspostaviti partnerstva i integrisati ove teme u kulturne i umjetničke programe održavane u kulturnim prostorima.

O projektu

Projekat “Podsticanje održivih partnerstava i dijaloga: saradnja u umjetnosti i kulturi između Kosova i Srbije” koji podržava EU “Program za građansko društvo i medije EU/Zapadni Balkan i Turska za 2021-2023 (IPA III)”. Projekat je pokrenut 2023. godine i planiran je da traje 48 mjeseci. Njegov glavni cilj je jačati i razvijati održive, inkluzivne i participativne prakse i strukture savremene kulturne saradnje između Srbije i Kosova.

Photo credits: ANIBAR

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.