Izgradnja mostova kroz umjetnost | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Izgradnja mostova kroz umjetnost

Projekat koji finansira EU pomaže kulturnim organizacijama sa Kosova i iz Srbije da se povežu i razviju nova partnerstva.

SCROLL DOWN

Ana Pinter, pozorišna rediteljka iz Beograda, Srbija, sebe predstavlja kao eksperimentalnu umjetnicu. Aktivna je članica Asocijacije Nezavisne kulturne scene Srbije (NKSS), platforme za saradnju koja obuhvata preko 80 organizacija iz 21 grada u kulturnom i umjetničkom sektoru Srbije. Trenutno, Ana je u posjeti gradu Peći na Kosovu kao učesnica Međunarodnog festivala animiranog filma ANIBAR. To je njena inauguralna posjeta Kosovu i gradu Peći. “Zadivljena sam živahnošću ovog grada i divnim festivalom, koji je za temu ove godine izabrao Ljubav. Uzbuđena sam što ću se sastati i razgovarati sa kolegama iz ANIBAR-a, istražujući temelje potencijalne saradnje”, kaže Ana .

„Zbog toga smo smatrali da je važno stvoriti priliku mladim ljudima sa Kosova i Srbije da sarađuju kako u formalnom, tako i u neformalnom okruženju. Tako smo razvili projekat, aplicirali za finansiranje, dobili podršku i sada smo počeli njegovu realizaciju. “

Luka Knježević Strika, Asocijacija Nezavisne kulturne scene Srbije

Ana i drugi umjetnici iz Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) posjećuju ANIBAR u okviru projekta koji finansira EU „Njegovanje održivog partnerstva i dijaloga: umjetnička i kulturna saradnja između Kosova i Srbije“. Ovaj projekat zajednički realizuju ANIBAR i NKSS. Luka Knježević Strika, predstavnik NKSS-a, objašnjava da sa ANIBAR-om sarađuju poslednje dvije godine u širem regionalnom kontekstu, fokusirajući se na razvoj međunarodne kulturne saradnje i međusektorske saradnje u oblasti kulture u Srbiji i na Kosovu. Njihov cilj je uspostavljanje novih modela organizacije i partnerstva između civilnog i javnog sektora.

Iako je bilo nekih inicijativa za saradnju među kulturnim organizacijama u oba entiteta, i dalje nedostaje održiva i strukturirana saradnja između organizacija u Srbiji i na Kosovu. Pored toga, postoji nedostatak tehničkih i mekih vještina u sektoru u obije zemlje, kao i ograničene mogućnosti za mlađe organizacije i pojedince da uđu u sektor. Mnogim mladim ljudima u obije zemlje nedostaju motivacija i vještine neophodne za aktivno angažovanje u svojim lokalnim zajednicama. „Zbog toga smo smatrali da je važno da stvorimo priliku mladim ljudima sa Kosova i Srbije da sarađuju kako u formalnom tako i u neformalnom okruženju. Tako smo razvili projekat, aplicirali za finansiranje, dobili podršku i sada smo počeli njegovu implementaciju. “ objašnjava Luka.

Projekat obuhvata niz aktivnosti osmišljenih da unaprijede kapacitete kulturnog sektora i njeguju saradnju između nezavisnih umjetnika, kulturnih prostora i institucija na Kosovu i u Srbiji. Ove aktivnosti obuhvataju opremanje kulturnih prostora neophodnom opremom, organizovanje kulturnih javnih programa i manifestacija i omogućavanje razmjene savremenih kulturnih i umjetničkih programa. Projekat takođe uključuje sazivanje skupština članova mreže, proizvodnju nezavisnog časopisa za kulturu, objavljivanje članaka na blogu na internetu koji pokrivaju nezavisnu kulturnu scenu, održavanje radionica i treninga za mlade umjetnike i podršku 24 kolaborativne razmjene i koprodukcije između Kosova i Srbije.

„Takođe smo nastojali da istražimo i eksperimentišemo sa novim načinima kulturne saradnje između Kosova i Srbije, učeći jedni od drugih kako bismo poboljšali naš učinak i uticaj.”

Luka Knježević Strika, Asocijacija Nezavisne kulturne scene Srbije

Kroz ove zajedničke napore, partneri imaju za cilj da prodube svoje razumijevanje razlika i sličnosti između kulturnog i društvenog konteksta Kosova i Srbije. „Takođe smo nastojali da istražujemo i eksperimentišemo sa novim načinima kulturne saradnje između Kosova i Srbije, učeći jedni od drugih kako bismo poboljšali naše performanse i uticaj“, kaže Luka.

Kulturne organizacije i inicijative u regionu dosljedno su preuzele vodeću ulogu u promovisanju važnih pitanja koja obuhvataju različite oblasti kao što su ljudska prava, rodna ravnopravnost, demokratija, dobro upravljanje i održivost životne sredine. Anibar i NKSS su posebno bili instrumentalni u zalaganju za inovativne modele građanskog javnog partnerstva za upravljanje javnom infrastrukturom. Kroz ovaj projekat, organizacija implementator će imati priliku da uspostavi partnerstvo i integriše ova pitanja u kulturno-umjetničke programe koji se održavaju u kulturnim prostorima.

O projektu

Projekat Podsticanje održivog partnerstva i dijaloga: saradnja u umjetnosti i kulturi između Kosova i Srbije podržava EU „Program EU za civilno društvo i medije/Zapadni Balkan i Turska za 2021-2023 (IPA III)“ koji finansira EU. Pokrenut 2023. godine, predviđeno je da projekat traje 48 mjeseci. Njegov sveobuhvatni cilj je da ojača i njeguje održive, inkluzivne i participativne savremene prakse i strukture kulturne saradnje između Srbije i Kosova.

Photo credits: ANIBAR

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.