Ballkani Perëndimor lidhet përmes Korridorit të Energjisë Trans-Ballkanike News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

30/03/2022

Ballkani Perëndimor lidhet përmes Korridorit të Energjisë Trans-Ballkanike

Së bashku me partnerët e tjerë të Ballkanit Perëndimor, Serbia po ndërton dhe lidh Korridorin Elektrik Trans-Ballkanik (Trans-Balkan Electricity Corridor) prej 371.3 km, për të cilin Western Balkans Investment Framework (WBIF) po siguron 32.1 milionë euro fonde të pakthyeshme të BE-së. 

 

Danko Gavrilović, Koordinatori i WBIF për Serbinë, thekson rëndësinë e projektit për ekonominë, lidhshmërinë dhe qëndrueshmërinë e zhvillimit të energjisë së rinovueshme. “The Economic and Investment Plan for the Western Balkans 2021-2027 është një pasqyrë e përpjekjeve të Bashkimit Evropian për të inkurajuar rimëkëmbjen ekonomike afatgjatë të vendit dhe rajonit, me mbështetjen e të ashtuquajturës transformim i gjelbër dhe digjital dhe përshpejtimin e lidhjes rajonale dhe lidhjes me Bashkimin Evropian. Zhvillimi intensiv i kapaciteteve të qëndrueshme kërkon gjithashtu zhvillimin e rrjetit të transmetimit”, tha Gavrilović. 

 

Projekti është identifikuar si një themeltar për tranzicionin nga qymyri si edhe duke qënë brenda prioritetit të investimeve të energjisë së pastër, siç përcaktohet në Economic and Investment Plan for the Western Balkans 2021-2027. Projekti është pjesë e mbështetjes më të gjerë të BE-së për sektorin – BE-ja ka investuar më shumë se 830 milionë euro në sektorin e energjisë gjatë dy dekadave të fundit. Vetëm në vitin 2022, mbështetja e BE-së për sektorin energjetik të Serbisë vlerësohet në 100 milionë euro. 

 

Shumëllojshmëria e burimeve të energjisë, siguria e furnizimit, efikasiteti energjetik dhe dekarbonizimi i ekonomisë, në përputhje me Marrëveshjen e Parisit, janë objektivat kryesore të mbështetjes së BE-së, e cila zbatohet në bashkëpunim me Qeverinë e Serbisë. BE do të vazhdojë të mbështesë Serbinë në përputhje me BE acquis dhe në krijimin e strukturave që do të lejojnë investime të mëtejshme në dekarbonizimin e sektorit të energjisë. 

Lexoni më shumë

Burimi: Delegation of the EU to Serbia

Foto nga: Delegation of the EU to Serbia

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.