TAIEX mbështet qeveritë lokale në Mal të Zi në luftën kundër ndotjes së mjedisit detar News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

27/04/2022

TAIEX mbështet qeveritë lokale në Mal të Zi në luftën kundër ndotjes së mjedisit detar

Sipas UN environment programme, çdo minutë në oqean hidhet ekuivalenti i një kamioni me mbeturina plastike. Kjo dëmton jo vetëm ekosistemin detar, por edhe njerëzit përmes mikroplastikës në zinxhirin ushqimor.

 

Më 10-11 prill, European Commission’s Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX) dhe Komuna e Budvës organizuan një seminar për menaxhimin e mbeturinave plastike për të gjitha komunat në bregdetin e Malit të Zi. Përfaqësuesit e institucioneve qendrore dhe sektorit të OJQ-ve gjithashtu u bashkuan në ngjarje për të shkëmbyer ide me ekspertët e BE-së nga Sllovenia dhe Belgjika.

 

Pjesëmarrësit ranë dakord se duhet të futen më shumë stimuj për riciklimin për të luftuar problemin në Adriatik. Ata gjithashtu shkëmbyen ide se si të motivojnë qytetarët për të zvogëluar përdorimin e plastikës një përdorimshme.

 

Christof Delatter, kreu i Departamentit të Strategjisë dhe Politikave në the Flanders Waste Management Agency), tregoi se si Belgjika arriti të zvogëlojë prodhimin e mbeturinave shtëpiake përmes një kombinimi të stimujve legjislativë dhe fushatave të komunikimit. Štefan Trdan nga the Water Institute of Slovenia shpjegoi rëndësinë e mbledhjes së të dhënave në lidhje me menaxhimin e mbetjeve dhe tregoi se si komunat mund ta përdorin atë në veprimet e komunikimit të orientuara drejt rezultateve të qëndrueshme dhe afatgjata.

 

Ngjarja në Budva hapi fazën e dytë të iniciativës TAIEX duke ofruar mbështetje strategjike për autoritetet lokale në Ballkanin Perëndimor dhe duke punuar drejtpërdrejt me autoritetet lokale dhe rajonale për të ndarë praktikat më të mira të politikës publike të BE-së. Më shumë workshope lokale dhe misione eksperte, gjithashtu në tema mjedisore, do të mbahen së shpejti.

Lexoni më shumë

Burimi: TAIEX

Fotot nga: TAIEX

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.