BE-ja dhe EBRD-ja mbështesin ndërmarrjet e vogla në Shqipëri News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

12/08/2022

BE-ja dhe EBRD-ja mbështesin ndërmarrjet e vogla në Shqipëri

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në Shqipëri do të përfitojnë nga një financim i ri i ofruar nga European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian përmes granteve nxitëse.

 

Banka do t’i alokojë një hua në vlerën 3 milion euro ProCredit Bank në Shqipëri si dhe BE-ja ka ofruar 450,000 euro në formën e granteve nxitëse për të mbështetur investimet e bizneseve lokale me qëllimin për të rritur konkurrencën. Më shumë se gjysma e shumës totale do të përdoret për të financuar investimet në teknologjinë e gjelbër dhe efiçensën e energjisë.

 

Huaja do të përmirësojë disponibilitetin e fondeve për NVM-të dhe do të mbështesë ato për të përballuar rritjen e kostove në mjedisin aktual ekonomik. NVM-të do të kenë mundësinë të aplikojnë për fonde për të investuar në përmirësimin ose zgjerimin e strukturave të tyre të prodhimit, pajisjeve të reja dhe operacioneve. Ndërmarrjet do të kenë gjithashtu mundësinë të investojnë në fushat e mbrojtjes së mjedisit, sigurinë e punëtorëve dhe sigurinë e cilësinë e produktit për të arritur standardet e BE-së,  duke i ndihmuar ata të jenë më konkurrues.

 

NVM-të pjesëmarrëse kanë të drejtën e një granti nxitës, ekuivalente me 15% të shumës së huasë.

 

Dakordsimet janë pjesë e Competitiveness Support Programme të NVM në Ballkanin Perëndimor, të cilat janë bashkëfinancuar nga BE-ja. Nisma fokusohet në përmirësimin e operimit dhe standardeve të produktit të ndërmarrjeve të vogla që të mund të konkurrojnë në nivel vendor dhe në tregun e BE-së.

Lexoni më shumë

Burimi: EBRD

Fotot nga: EBRD

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.