EIB Global investo 76 milionë Euro për përmirësimin e arsimit dhe transportit ujor në Serbi News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

10/02/2023

EIB Global investo 76 milionë Euro për përmirësimin e arsimit dhe transportit ujor në Serbi

Eib Global, pjesë e Bankës Evropiane të Investimeve (EIB) që merret me aktivitetet jashtë Bashkimit Evropian, ka lëvruar 76 milionë Euro për modernizimin e mëtejshëm të infrastrukturës së qëndrueshme të transportit dhe arsimit. Kjo përfshin një hua prej 40 milionë Eurosh për të ndërtuar, rinovuar dhe pajisur ambientet arsimore kudo në vend. Investime të tjera do të bëhen në qendrat rajonale të trajnimit që ofrojnë trajnim dhe arsim profesional të mesëm të lartë. Këto përmirësime infrastrukturore do të sigurojnë kushte të nxëni moderne dhe do të përmirësojnë dhe cilësinë e arsimit ndërkohë që rrisin dhe prodhimtarinë dhe punësimin në vend.

 

Në sektorin e arsimit, EIB-ja dhe Republika e Serbisë nënshkruan dhe një hua shtese prej 5 milionë Eurosh për Projektin e Shkollave të Lidhura (Connected Schools Project), përveç 65 milionë Eurove të miratuara në 2020-n për të ndihmuar mundësimin e pajisjeve dhe aftësive të reja digjitale në mbi 1 500 shkolla serbe.

 

Së fundmi, pas një huaje prej 100 milionë Eurosh të nënshkruar në 2018-n, Banka lëvroi dhe 31 milionë të tjera për përmirësimin e lundrimit ujor përgjatë lumenjve Savë dhe Danub, për ta bërë transportin lumor në Serbi dhe rajon më të sigurt dhe më efikas..

Fotografitë: EIB

Burimi: EIB

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.