Paketa e mbështetjes energjetike prej 1 miliardë eurosh për Ballkanin Perëndimor News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

20/12/2022

Paketa e mbështetjes energjetike prej 1 miliardë eurosh për Ballkanin Perëndimor

Më 6 dhjetor 2022, në samitin BE-Ballkani Perëndimor në Tiranë, Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, prezantoi Paketën e Mbështetjes së Energjisë për Ballkanin Perëndimor. Ai përbëhet nga 1 miliard euro grante të BE-së për të ndihmuar Ballkanin Perëndimor të përballet me pasojat e menjëhershme të krizës energjetike dhe të krijojë elasticitet në periudhën afatshkurtër dhe afatmesme.

 

Gjysma e parë e paketës përbëhet nga 500 milionë euro në mbështetje buxhetore për të zbutur ndikimin ekonomik dhe social në familjet e cenueshme dhe NVM-të dhe për të mbështetur tranzicionin energjetik dhe sigurinë e rajonit. 90% e fondeve do të disbursohen që në janar 2023, ndërsa pjesa tjetër do të vijojë më vonë në vitin 2023/fillim të vitit 2024, pas zbatimit të suksesshëm të planeve kombëtare të veprimit për trajtimin e krizës energjetike nga gjashtë partnerët e Ballkanit Perëndimor.

 

Gjysma e dytë e paketës përbëhet nga 500 milionë euro për të përparuar në diversifikimin e energjisë, prodhimin e energjisë së rinovueshme dhe ndërlidhjet e gazit dhe energjisë elektrike përmes Kornizës së Investimeve të Ballkanit Perëndimor (KIBP). Paketa mbulon një ndarje prej 100 milionë eurosh për rivendosjen e Programit Rajonal të Efiçiencës së Energjisë (PREE), 170 milionë euro shtesë në grante të BE-së për përzierjen e sektorit publik dhe privat dhe deri në 230 milionë euro financim të BE-së për gjashtë skema garancie për të mbështetur sektorin e energjisë. Pjesa më e madhe e kësaj pakete financimi është miratuar tashmë nga Këshilli Operativ i KIPB-së për përzierjen më 5 dhjetor 2022 në Bruksel.

Lexo më shumë (Read more)

Burimi: WBIF

Fotografitë: WBIF

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.