Fillon ndërtimi i impiantit të trajtimit të ujërave të zeza në Podgoricë News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

21/06/2022

Fillon ndërtimi i impiantit të trajtimit të ujërave të zeza në Podgoricë

Më 10 qershor, u firmos kontrata për ndërtimin e një impianti të trajtimit të ujërave të zeza në Podgoricë. Ndërtimi i impiantit të trajtimit të ujërave të zeza është projekti më i madh i infrastrukturës që është bërë në qytetin e Podgoricës. Si në aspektin financiar ashtu edhe në atë ndërtimor, kjo kontratë shënon fillimin e një faze shumë kërkuese të projektit të investimit gjithëpërfshirës, ndërtimi i impiantit dhe instalimi i pajisjeve moderne për trajtimin e ujërave të zeza.

 

Projekti i përfunduar përfshin ndërtimin e një impianti të ri në qytet për trajtimin e ujërave të zeza, impiantin e djegies së llumit dhe gjithashtu zgjerimin e rrjetit të ujërave të zeza.  Investimet do të bëjnë të mundur mbledhjen dhe trajtimin e ujërave të zeza të krijuara nga qyteti në përputhje me standardet e BE-së.

 

Projekti filloi në vitin 2009 pas bërjes së një studimi paraprak me ndihmën teknike të Western Balkans Investment Framework (WBIF).  Mbështetja e WBIF ishte nëpërmjet dhënies së ndihmës teknike dhe granteve të investimit, të cilat bënë të mundur që ky projekt të financojë e të zbatojë komponentë duke përfshirë ndërtimin e rrugës kryesore, rrjetit të kanalizimeve kryesore dhe infrastrukturave të tjera hidroteknike.

 

Për projektin e përgjithshëm të investimeve, BE-ja ka ofruar 22.9 milionë euro dhe një shumë shtesë prej 9.9 milionë eurosh në grante donatorëve bilateral përmes WBIF. Kjo u plotësua me një hua të KfW Development Bank prej më shumë se 35 milionë eurosh dhe një kontribut përfitues prej rreth 7.5 milionë euro.

Burimi: WBIF

Fotot nga: WBIF

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.