Унапредување на приватниот сектор на Косово во дигиталната ера | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Унапредување на приватниот сектор на Косово во дигиталната ера

Косово воведува електронски систем за идентификација со поддршка на Европската унија

SCROLL DOWN

Приватниот сектор и дигиталната економија играат клучна улога во економскиот развој на која било нација, а Косово не е исклучок. Начинот на кој се води бизнисот денес значително се разликува од практиките пред почетокот на милениумот. Дигиталната економија претставува неспоредливи можности, револуционизирајќи ги економиите, пазарите и динамиката помеѓу организациите, добавувачите и клиентите. Таа стана клучен двигател на растот, иновациите и создавањето работни места. Во современото време, социјалните мрежи и онлајн платформите, исто така, беспрекорно се интегрираа во пејзажот на дигиталната економија, дополнително зголемувајќи го нејзиното значење. Освен тоа, дигиталната економија претставува ветувачки сектор за поттикнување на економскиот напредок на Косово.

“Основната цел на проектот е да се воспостави безбеден дигитален систем за идентификација за поединци и компании. Следствено, суштинската деловна документација, како што се лиценци, деловни регистрации, сертификати и друго, ќе биде практично достапна преку апликација на мобилниот телефон на корисникот, што претставува интегрален дел од eID решението.”

Ахмет Јетулаху, Приштина Реа

Клучен предуслов за забрзување на развојот на е-трговијата и е-бизнисот е воспоставувањето на електронски систем за идентификација и автентикација, општо познати како Системи за електронска идентификација (eID). И додека поединците и бизнисите сè повеќе го користат интернетот за задачи кои претходно бараа интеракции лично, останува предизвикот на завршување на онлајн трансакциите за кои е потребна сигурна идентификација, како што е пристапот до владините услуги или рефинансирањето на хипотеките. Електронската идентификација, исто така, значително го зголемува капацитетот на малите и средни претпријатија за работа во е-трговија, при тоа зацврстувајќи ја безбедноста на трансакцијата.

Во Косово, компаниите се генерално во раните фази на прифаќање на интернет и други електронски услуги за нивното работење. Сепак, важно е дека населението на Косово постепено станува сè поупатено во овој домен. На пример, многу мали и средни претпријатија во Косово се впуштија во социјалните медиуми и основаа бизнис страници на платформи како Фејсбук. Дополнително, со поддршка на Европската Унија, владата иницираше имплементација на Системот за електронска идентификација (eID) за Косово. Овој проект финансиран од ЕУ започна претходно оваа година и се очекува да заврши на почетокот на 2024 година. Примарниот фокус на проектот е да се изгради силен екосистем за е-бизнис и е-трговија, да се подобри испораката на електронски услуги за граѓаните и компаниите и да се подигне ефикасноста и продуктивностана приватниот сектор преку употреба на ICT.

Ахмет Јетулаху, претставник на невладината организација Приштина Реа, која е активно вклучена во имплементацијата на проектот, појаснува дека креирањето на широко прифатена форма на електронска идентификација не само што ќе ја подобри безбедноста на онлајн апликациите за поединци, туку и ќе го олесни обезбедувањето широк спектар на иновативни производи и проиводи кои ја зголемуваат продуктивноста и од јавниот и од приватниот сектор. Овие услуги често бараат потврда на нечиј идентитет или релевантен аспект за истото. Според него, овој проект ја поставува основата за неограничено користење на дигиталната сфера, како за бизнис, така и за официјални лични цели.

Тој нагласува дека примарната цел на проектот е да обезбеди безбедна дигитална идентификација за поединци и компании. Ова имплицира дека сите суштински бизнис документи, вклучувајќи лиценци, деловни регистрации, сертификати и друго, ќе бидат достапни преку апликација на мобилен телефон како дел од eID решението. Ахмет Јетулаху елаборира за овој аспект, наведувајќи: „Основната цел на проектот е да се воспостави безбеден систем за дигитална идентификација за поединци и компании. Следствено, суштинската деловна документација, како што се лиценци, деловни регистрации, сертификати и друго, ќе биде практично достапна преку апликација на мобилниот телефон на корисникот, што претставува интегрален дел од eID решението.”

“Оваа иницијатива значително ќе ја забрза транзицијата на Косово во дигиталната сфера, поттикнувајќи средина каде што компаниите и финансиските институции се мотивирани да се интегрираат и да ги искористат предностите на дигиталниот систем.”

Ахмет Јетулаху, Приштина Реа

Покрај софтверското решение, проектот ќе понуди сеопфатна обука на институциите, како на централно, така и на локално ниво, со цел да се обезбеди ефективно користење и имплементација на системот за електронска идентификација. Г-дин Јетулаху потврдува: „Оваа иницијатива значително ќе ја забрза транзицијата на Косово во дигиталната сфера, поттикнувајќи средина каде што компаниите и финансиските институции се мотивирани да се интегрираат и да ги искористат предностите на дигиталниот систем.”

За проектот

Општата цел на проектот е да се зголеми ефикасноста и продуктивноста на приватниот сектор преку зголемена употреба на ICT, да се создаде правилен и побезбеден екосистем за е-бизнис/е-трговија и да се подобри испораката на електронски услуги за граѓаните и компаниите. Оваа акција ќе допринесе за напорите на косовската влада за дигитализација и зголемување на конкурентноста и профитабилноста на косовските компании. Со обезбедување на соодветен систем за е-ID и добра средина за е-бизнис/е-трговија, интероперабилноста меѓу Косово и земјите-членки би била попродуктивна и поефикасна. Проектот го спроведува конзорциум предводен од Evoluxer.

Photo credits: Prishtina Rea

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.